Vilken påföljd förväntas i händelse av fällande dom som avser falsk tillvitelse?

2020-11-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag blev utsatt för en våldtäkt i december förra året, jag ringde in de själv, men när jag ringde in så sa jag att jag var någon annan bara för att jag skämdes så mycket, jag har även berättat att det var jag som ringde i senare polisförhör. Samt att jag blivit anklagad att jag skulle ha gjort såren själv ( enl rättmedicin) vilket jag inte har. Jag har även pekat ut en kille som har gjort detta, men han är inte längre misstänkt. Nu har åklagaren väckt åtal mot mig, jag är misstänkt för falsk tillvitelse samt att jag orsakat skadorna själv. Jag är ostraffad, har små barn varav en boende hos mig och ett stadigt jobb. Jag är livrädd att hamna i fängelse kommer det ske? Hur brukar det bli i sånna här brott?
SVAR

Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att besvara din fråga!

Jag tolkar din fråga som att undrar över vilken påföljd som kan aktualiseras i händelse av fällande dom för falsk tillvitelse, mer specifikt om du kan hamna i fängelse. Därför går jag inte på förutsättningar för att kunna dömas till brott.

Rättslig utgångspunkt

Brottsbeskrivningen finns i 15 kap. 7 § BrB. Påföljden är beroende av rubriceringen, falsk tillvitelse kan leda till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Troligtvis är det att rubricera som normalgraden vid falsk tillvitelse om våldtäkt.

Enligt 30 kap. 4 § BrB ska rätten vid val av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Du är sedan tidigare ostraffad och verkar leva ett ordnat liv, vilka är faktorer som talar mot fängelse. Det ska också beaktas bland annat graden av skada, kränkning eller fara gärningen inneburit.

Straffvärde enligt rättspraxis

I ett fall från Högsta Domstolen (NJA 2015 s. 1008), som behandlade falsk brottsanmälan rörande våldtäkt, ansågs straffvärdet ligga på sex månader fängelse för upprepade fall av falsk tillvitelse (normalgraden). Åtminstone lär du inte dömas till sex månaders fängelse, utan hamnar under det straffvärdet mot bakgrund av ditt fall rör endast ett påstått brott. I mål från hovrätten RH 47:84 utdömdes 100 dagsböter, omständigheterna var dock inte liknande ditt fall. I NJA 1994 s. 518 Dömdes en person till en månad fängelse för falsk tillvitelse, inte heller där var omständigheterna likartade (normalgraden).

Sammantaget går det varken utesluta fängelse eller endast böter i händelse av fällande dom. En tidigare ostraffad person med ordnat liv brukar betraktas som lämplig för samhällstjänst istället för fängelse i fall rätten finner straffvärdet uppgå till fängelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2601)
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?
2021-04-29 Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?
2021-04-29 Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

Alla besvarade frågor (92030)