Vilken ordning gäller för betalning av fordringar i konkurs?

En ägare i ett AB som har en fordran på AB dvs lånat ut pengar. Vad händer vid en konkurs? Jämställs ägaren som vilken annan person som helst som har en fordran? Enbart en nyfiken fundering.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna som är relevanta för frågan finns i konkurslagen (KL) och förmånsrättslagen (FRL).

Konkurs och förmånsrättsordning

En konkurs innebär att ett företagets tillgångar säljs för att betala av företagets skulder. Det finns regler om i vilken ordning de som lånat ut pengar ska få betalt för sina fordringar. Fordringar på företaget delas upp i olika grupper, och fördelningen sker sedan i tur och ordning. Det innebär att fordringsägare i en högre grupp får betalt före fordringsägare i en lägre grupp.

Först och främst ska konkurskostnader betalas, vilket består av bl.a. lön till konkursförvaltaren (14 kap. 1 och 2 § KL).

Därefter ska s.k. massafordringar betalas ut, vilket är fordringar som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet (11 kap. 1 § KL).

Sedan sker utbetalning till de som har särskild förmånsrätt i konkursboet. En borgenär kan t.ex. ha förmånsrätt genom panträtt i viss lös egendom (4 § FRL), eller genom företagshypotek i lös egendom som hör till en näringsverksamhet (5 § FRL).

Efter den särskilda förmånsrätten ska fodringar som har allmän förmånsrätt betalas. Lön till anställda är en typ av fordran med allmän förmånsrätt (12 § FRL).

Till sist får de som har oprioriterade fordringarbetalt. Dessa borgenärer har inbördes lika rätt till betalning för sina fordringar och de kommer alltså sist i prioriteringsordningen (18 § FRL).

Fordringar från ägare

Fordringar från ägare räknas normalt som en ”vanlig” fordran, dvs. en oprioriterad fordran och hamnar därför i den lägst prioriterade gruppen i fördelningen av konkursboet. Detta innebär att man som ägare med en fordran på företaget har samma rättigheter som övriga fordringsägare och inte någon särskild förmånsrätt.

Slutsats

Som ägare i ett aktiebolag (AB) jämställs man med vilken annan person som helst som har en fordran på bolaget i händelse av konkurs. Det innebär att man som ägare med en fordran inte har någon förmånsrätt framför andra fordringsägare.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”