Vilken myndighet kan hjälpa mig med verkställighet?

Hej,

Min vän med utländsk bakgrund har just vunnit ett mål i Tingsrätten. Enligt en färsk s.k. Tredskodom ska svaranden betala käranden sammanlagt 3.115 kr, där beloppet i första hand motsvaras av en obetald räkning.

Min fråga är vad bör min vän nu göra för att få sina pengar? Dvs finns det någon myndighet som hjälper till att driva in det belopp som domstolen tillerkänt käranden? Indrivningen försvåras sannolikt av att svaranden tycks ha gått under jorden. Hen finns åtminstone inte på den adress som anges i domstolens domslut.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vart din vän kan vända dig för att få hjälpa med att driva in din fordran. Regler om detta finns i Utsökningsbalken (UB).

Du kan få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att driva in din fordran. För att ett sådant förfarande ska kunna inledas krävs att du har en exekutionstitel, vilket din vän redan har i form av domen, vilket framgår av 3 kap. 1 § 1 pt. UB. Hur förfarandet hos Kronofogdemyndigheten går till regleras i 2 kap. UB. En ansökan om verkställighet görs skriftligt eller muntligt och ska vara undertecknad (2 kap. 1 § UB). I ansökan så ska den åtgärd som yrkas anges, samt att exekutionstiteln (domen) ska bifogas (2 kap. 2 § UB).

När det har konstaterats att verkställighet är medgiven underrättas gäldenären (den som är skyldig din vän pengar) som då får en viss tid på sig att betala. Om denne inte gör det så börjar Kronofogdemyndigheten undersöka dennes tillgångar och kan fatta beslut om utmätning, den gäldenärens tillgångar tas för att ge din vän betalt (4 kap. 1 § UB).

Skulden ligger kvar hos Kronofogdemyndigheten fram till din vän har fått betalt, eller om han väljer att återkalla ärendet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo