FrågaKÖPRÄTTÖvrigt26/11/2013

Vilken lag gäller för köp av vara från Indien?

Vilka internationella lagar gäller om jag beställer en vara från Indien som sedan levereras till mig enligt avtalad tid men dess kvalitét inte stämmer överens med tidigare överenskommelse och jag vill reklamera den?

Lawline svarar

Hej,

Svaret på din fråga - om vilken lag som blir tillämplig på köpet från Indien - är beroende av om du köpt varan i egenskap av privatperson eller näringsidkare.

Om du köpt varan i egenskap av privatperson gäller följande. I första hand ska den lag ni hänvisat till i ert köpeavtal tillämpas på tvisten (Rom I-förordningen, artikel 3.1). Om ni inte reglerat denna fråga i ert köpavtal, ska lagen i det land du som konsument har din "vanliga vistelseort" tillämpas (Rom I-förordningen, artikel 6). Således kommer, förutsatt att du bor i Sverige, svensk lag i form av Konsumentköplagen att tillämpas på tvisten (se speciellt §23 i denna lag om att reklamation, av bevismässiga skäl, helst ska göras inom 2 månader efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet).

Om du däremot köpt varan i egenskap av näringsidkare, för ett företag, gäller i första hand att den lag ni hänvisat till i ert köpeavtal tillämpas på tvisten (Rom I-förordningen, artikel 3.1 (då Indien har inte ratificerat CISG)). Om detta inte är reglerat i ert köpavtal ska lagen i säljarens land tillämpas; det land där köparen har "sin vanliga vistelseort" (Rom I-förordningen - artikel 4.1a). Således kommer Indisk köplag att tillämpas i detta fall, om du ingått köpavtalet i egenskap av näringsidkare.

 

Rom I-förordningen hittar du http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:SV:NOT.

Konsumentköplagen hittar du https://lagen.nu/1990:932.

Återkom gärna om du har fler frågor!

 

Med vänlig hälsning,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo