Vilken lag gäller för hyresrätter, panträtter och köp av aktier eller andra värdepapper?

2020-10-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! vilken lag gäller om jag som privatperson köper en hyresrätt, panträtt, aktie eller andra värdepapper av en näringsidkare? När det gäller köp mellan priv. person och näringsidkare borde ju konsumentköplagen gälla men verkar som att här görs ett undantag om jag förstått det rätt och varför isåfall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att när du skriver att en privatperson köper en hyresrätt så menar du att en privatperson hyr en bostadslägenhet av en hyresvärd och att det handlar om ett hyreskontrakt av en bostad. Detta eftersom det är olagligt att sälja hyreskontrakt (jordabalken 12 kap. 65 §).

Hyresrätt

Den lag som är tillämplig om en privatperson ingår ett hyreskontrakt med en näringsidkare är jordabalken 12 kap. Parterna får dock avtala om att hyresgästen/privatpersonen får bättre avtalsvillkor än vad lagen anger (jordabalken 12 kap. 1 § femte stycket).

Konsumentköplagen är inte tillämplig eftersom en rätt att hyra dels inte är ett köp, dels så handlar det om fast egendom eftersom det är en del av en fastighet som hyrs ut och konsumentköplagen gäller endast för lösa saker (konsumentköplagen 1 §).

I det fall du menar att en privatperson hyr en lös sak av en näringsidkare, så finns det inte en specifik lag för detta. Utan det är avtalet som gäller. Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dock om näringsidkaren utformar standardiserade avtal och därmed ger ut samma form av avtal till alla privatpersoner som vill låna en specifik sort av vara.

Panträtt

Om en privatperson ingår ett panträttsavtal med en näringsidkare gäller handelsbalken 10 kap. 1-7 § som grund. Däremot är dessa bestämmelser gamla vilket leder till att banker som panträttshavare ofta utformar andra avtalsvillkor tillsammans med pantsättaren. Principen om avtalsfrihet gäller så som för många andra avtalstyper. I det fall banker som panträttshavare utformar standardiserade panträttsavtal gäller generellt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Denna lag gäller dock inte om privatpersonen och banken som näringsidkare kommer överens om egna avtalsvillkor.

Konsumentköplagen gäller inte i detta fall eftersom en panträtt dels inte är ett köp utan endast en form av säkerhet för ett lån, dels eftersom en panträtt inte är en lös sak som är möjlig att ta på (konsumentköplagen 1 §).

Aktier och andra värdepapper

Aktiebolagslagen är den lag gäller vid det fall du som privatperson köper aktier av ett aktiebolag som ger ut nya aktier. Aktiebolagslagen gäller även om du köper värdepapper som har en koppling till aktier, exempelvis optioner som ger dig en rätt att teckna aktier i framtiden i aktiebolaget.

I det fall du som privatperson köper aktier av en näringsidkare som själv har köpt aktier tidigare av ett aktiebolag, så gäller köplagen. Detsamma gäller om du som privatperson köper andra värdepapper av en näringsidkare, exempelvis om du köper obligationer eller fondandelar.

Konsumentköplagen är inte tillämplig eftersom den endast gäller för lösa saker, dvs. fysiska objekt som går att ta på (konsumentköplagen 1 §). Det går inte att ta på en aktie eller andra värdepapper, utan dessa objekt går istället under kategorin lös egendom.

Sammanfattning

Jordabalken 12 kap. gäller när en privatperson hyr en bostad av en näringsidkare. Vid panträtt gäller handelsbalken 10 kap. Avtalsfrihet råder dock och därmed kan också lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden gälla om näringsidkaren utformar standardiserade panträttsavtal. Aktiebolagslagen gäller för köp av nya aktier som ges ut i ett aktiebolag. Köplagen gäller för andra värdepapper, samt i det fall näringsidkaren säljer aktier som den tidigare har köpt av ett aktiebolag.

Anledningen till att konsumentköplagen inte gäller i dessa fall är för att det finns specialreglering som passar bättre för de olika typerna av transaktionerna och för objekten. Konsumentköplagen gäller inte heller i de fall det faktiskt inte handlar om ett köp av en vara.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93065)