Vilken lag är tillämplig vid uthyrning av lös sak?

2020-05-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Om man som näringsidkare hyr ut maskin/båt/stuga till kund (privatperson), vilken lag gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vilken lag som ska tillämpas vid uthyrning av maskin/båt/stuga mellan näringsidkare och konsument. Jag kommer att utgå ifrån att maskinerna och båten utgör lösa saker.

Maskin och båt

För uthyrning av lösa saker finns det ingen särskild lag. Viss ledning kan dock ges av de få och ålderdomliga reglerna i 13 kap handelsbalken (1736: 0123 2) . För avtal mellan konsument och näringsidkare finns också lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Av lagen följer att avtalsvillkor vid tvist mellan näringsidkare och konsument ska tolkas till konsumentens förmån (10 §). I övrigt kan analogier göras till konsumentköplagen (1999:932), konsumenttjänstlagen (1985:716) och köplagen (1990:931). Analogier innebär att man genom att utgå från lagreglering på liknande områden kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras. Det är alltså möjligt att upprätta ett avtal med utgångspunkt i lagarna jag angett ovan även om de inte är direkt tillämpliga.

Stuga

Vad gäller stugan är tillämplig lag beroende av de specifika omständigheterna i fallet. Först och främst måste det klargöras om stugan utgör fast egendom. Här är du varmt välkommen att återkomma genom en ny fråga för att vi ska kunna ge dig vägledning.

Avslutningsvis viss jag råda dig till att kontakta en jurist vid upprättande av avtal avseende uthyrning av lös sak eftersom lagstiftningen på området är komplicerad.

Med vänlig hälsning

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (839)
2020-10-25 Hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar
2020-10-22 När föreligger vindikationsrätt?
2020-10-21 Har jag ångerrätt på abonnemang som tecknats via en telefonförsäljare?
2020-10-06 Vilken lag gäller för hyresrätter, panträtter och köp av aktier eller andra värdepapper?

Alla besvarade frågor (85358)