Vilken inverkan har anställningsformen på bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt?

2019-09-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag är timanställd 100 % som vårdarbetare inom äldreboende, jag får i lön tillräckligt mycket så jag kan försörja mig och min fru och lägenheten jag har. Gäller timanställning 100 % som försörjningskrav för att min fru ska få uppehållstillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Frågan gäller om försörjningskravet kan uppfyllas med en timanställning.

Utredning:
I fråga om uppehållstillstånd är utlänningslagen (2005:716) (UtlL) vanligtvis tillämplig. Under en period mellan 20 juli 2016-20 juli 2021 gäller lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL). Denna lagen kommer då vara tillämplig om ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning är relevant i detta fallet (5 kap. 3 § 1 st 1 p. UtlL). Denna typ av uppehållstillstånd handlar om familjerelaterad invandring och anhöriginvandring. Av frågan framgår det att ni är makar. Kärnfamiljen anses vara särskilt skyddsvärd inom migrationsrätten.

Försörjningskravet:
För att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas gäller att du som är anknytningsperson måste kunna försörja dig själv och sökanden, din hustru, samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er båda (9 § BegrL). Det kan också nämnas att om du har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande gäller försörjningskravet endast om sökanden och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands under en längre tid och det inte heller på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. Alltså i det fall du har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande är det här till fördel för er hustru om ni har sammanbott under en längre tid utomlands.

För att uppfylla försörjningskravet behöver du kunna visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön, arbetslöshetsersättning osv. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 8 133 kr efter avdragen boendekostnad. Det finns inget krav på att anställningens måste vara en fast anställning eller gälla under viss tid, utan kravet som ställs är att inkomsten ska vara regelbunden. Enligt SOU 2008:114 definieras regelbunden som att det ska vara viss varaktighet och inte enbart tillfälliga korttidsanställningar. Det står även där att om en anställning är tidsbegränsad kan det då beaktas om det finns säkra garantier för att anställningsförhållandet kommer förnyas eller leda till annan anställning. Innebörden av regelbunden inkomst får bedömas i det enskilda fallet av Migrationsverket och jag kan därför tyvärr inte säga om du uppfyller det eller ej. Det viktiga är att du visar att du har en regelbunden arbetsrelaterad inkomst. Det kan vara till din fördel att skicka in lönespecifikationer och så mycket information som möjligt till Migrationsverket.

För att få mer information råder jag er att läsa vidare på Migrationsverkets hemsida vad som gäller avseende försörjningskravet. Information hittar ni genom att klicka HÄR.
Vid fler frågor kan ni även kontakta Migrationsverket. Kontaktinformation hittar ni genom att klicka HÄR.

Slutsats
Huruvida försörjningskravet är uppfyllt eller inte bestäms efter en bedömning i det enskilda fallet. Därför kan jag inte svara på om din anställning uppfyller kravet. Det viktiga är att inkomsten är regelbunden och då har viss varaktighet. Det finns inga exakta riktlinjer över hur lång anställning man måste ha. Jag rekommenderar därför att ni kontaktar Migrationsverket för mer information och eventuellt ger dem tillgång till lönespecifikation så att de kan bedöma vad som gäller i ert fall.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (949)
2019-12-10 När börjar tidsgränsen för ansökan om svenskt medborgarskap löpa?
2019-12-08 ​Överklaga beslut om uppehållstillstånd för besök
2019-12-08 Kan pojkvän från Gambia besöka Sverige?
2019-12-06 Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott

Alla besvarade frågor (75515)