Vilken inkomst och vilket boende krävs vid uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2019-08-16 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är svensk medborgare och bott tillsammans med min amerikanske make i 4 år i Texas. Vi vill nu flytta till Sverige. Vi har ca 1 miljon kronor i sparade pengar och ca 500.000 i andra kapital. Jag har kvar min lägenhet på 58kvadrat i Stockholm och där tänkte vi bo. Vi äger 2 företag i USA som vi kommer få inkomst på ca 40.000 kronor/månaden. Jag har bra kontakter i Sverige och kan få jobb ganska direkt då vi flyttar. Är vår inkomst nog, och vilka andra saker bör vi ta i beaktande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

De lagar som reglerar uppehållstillstånd för din make är dels utlänningslagen (UtlL), dels den s.k. begränsningslagen. Begränsningslagen började gälla den 20 juli 2016 och innehåller vissa tillfälliga specialbestämmelser vid ansökan om uppehållstillstånd. Lagen ersätter vissa bestämmelser i utlänningslagen, bland annat vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Förutsättningar för uppehållstillstånd

Den som vistas längre än tre månader i Sverige ska ha uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Man kan få uppehållstillstånd på olika grunder, t.ex. på grund av att man behöver skydd (asyl), anknytning eller arbete/studier. I ert fall utgår jag från att den mest rimliga anledningen till uppehållstillstånd är på grund av anknytning till dig. Uppehållstillstånd ska, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det, bland annat ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § p1 UtlL). Uppehållstillstånd på grund av anknytning får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § första stycket begränsningslagen).

Försörjningskravet

För att din make ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig måste du kunna försörja dig och honom. Avgörande är inte hur stor inkomsten är, utan hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det innebär att efter att bostaden är betald ska du ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Som jag tolkar din fråga rör det endast dig och din make (dvs. två vuxna). Normalbeloppet 2019 för två sammanlevande makar är 8.133 kronor.

Det är viktigt att du kan visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster (t.ex. lön) som är tillräcklig för att försörja dig och din make. Då din inkomst kommer från utländsk arbetsgivare, eller likvärdigt, kan det vara en god idé att du kan visa att du har dessa regelbundna inkomster.

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och din make kan leva på. Praxis är dessvärre ganska sparsam när det gäller att åberopa förmögenhet för försörjning. Det finns ett rättsfall (MIG 2017:8) där ett äldre par inte uppfyllde försörjningskravet trots att de hade drygt 2 miljoner kronor i förmögenhet. Det bör dock noteras att de i övrigt inte hade några direkta inkomster mer än en liten pension och inte heller kunde visa hur mycket skulder de hade. De torde vara till er fördel dels om ni kan visa att ni har en förmögenhet och få skulder, dels om du kan visa att du har en regelbunden inkomst, även om den kommer från en utländsk arbetsgivare.

Boendekravet

Bostaden ska vara av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden krävs det att det finns fler rum.

Det går bra att hyra en bostad i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Så länge lägenheten på 58 kvadratmeter är din (alt. att du hyr den godkänt i andra hand) är den tillräckligt stor för dig och din make enligt boendekravet.

Övrigt att tänka på

En ansökan om uppehållstillstånd ska som utgångspunkt ske från din makes hemland, innan inresan (5 kap. 18 § UtlL). I ert fall innebär det att din make förvisso kan ansöka om visum och åka till Sverige i högst 90 dagar. Om han däremot vill ansöka om uppehållstillstånd måste han därefter åka hem till USA och ansöka om uppehållstillstånd. Då ni för närvarande är boende i USA är min rekommendation att ni i god tid ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, från USA. Inför ansökan bör ni även ordna så ni kan visa att du har tillräcklig, regelbunden, inkomst och/eller förmögenhet. Exakt hur stor förmögenheten måste vara kan jag tyvärr inte svara på, då Migrationsverket avgör det i varje enskilt fall. Kan du däremot visa att du har regelbunden inkomst och att det efter att hyran är betald, finns tillräckligt för att uppnå ett normalbelopp, uppfyller du försörjningskravet.

Det går att ansöka om uppehållstillstånd online, via Migrationsverkets hemsida. På den bifogade länken kan ni se exakt hur förfarandet går till samt vilka dokument och uppgifter som måste bifogas.

Om det är något du undrar över i svaret eller behöver vidare juridisk hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se. Jag ser i din beställning att du beställt telefonuppföljning men att det är till ett utländskt telefonnummer. Tyvärr har vi inte möjlighet att ringa utländska samtal inom tjänsten. Jag kommer därav att be kontoret att återbetala kostnaden för telefonuppföljning till dig så fort som möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82752)