Vilken förarbehörighet behöver jag?

Behöver jag c eller b körkort för att köra dumper på inhängnat område ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt förarbehörighet

Enligt 2:1 körkortslagen krävs det ett giltigt körkort med rätt förarbehörighet för att framföra ett fordon. Gällande vilken förarbehörighet som krävs för att köra en dumper beror främst på dennes vikt. I 2:5 körkortslagen definieras vad de olika förarbehörigheterna innebär och var gränserna går. För ett B-körkort ska man köra en personbil med totalvikt av max 3,5 ton, lätt lastbil samt ett sådant fordon med lätt släpvagn. C-körkort innebär att man får köra tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil. Alltså får man se hur denna dumper klassificeras enligt sin totalvikt.

Undantag?

Ett undantag existerar dock. Som du nämner ska du köra på inhägnat område. Enligt 2:10 körkortslagen krävs det inte körkort med rätt förarbehörighet om man framför fordonet på inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande område. Ett annat undantag finns i 2:11 körkortslagen som säger att Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare. I frågan specificeras inte vad det är för typ av område du avser men det kan alltså spela stor roll för frågan.

Yrkesmässig trafik

En annan sak att tänka på är om man ska köra dumper i yrkesmässig trafik. 2:10 yrkestrafiklagen säger att traktortåg eller tung terrängvagn får vid yrkesmässiga godstransporter endast föras av den som har körkort med behörigheten C eller CE. Det är alltså ett högre krav som ställs om man ska köra i yrkesmässig trafik.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning