Vilken ersättning kan man begära vid våldtäkt?

FRÅGA
hur mycket kan man begära i ersättning vid våldtäkt då man blivit drogad och fått en könssjukdom som har lett till miktions problem ( urinlekage) psykisk lidande och ekonomisk bortfall så jag missade en hel del i skolan pga att jag inte mådde bra och mår fortfarande inte bra vågar inte gå ut eller något. jag har blivit utslängd från skolan samt så har socialen slängt ut mig från mitt familjehem då jag var plaserad vid tillfället. risikere nu att bli hemlös och står helt utan ekonomi.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag säga att det är tråkigt att höra vad du har blivit utsatt för. Jag hoppas att min vägledning till dig kommer vara till hjälp.

Det du först bör göra om du inte redan gjort det är att polisanmäla händelsen såfort som möjligt och även uppsöka sjukvård, på så sätt kan läkarna ta prover och föra en dokumentation som kan vara till hjälp vid eventuell rättegång. När förundersökningen påbörjas kommer du få ett målsägandebiträde som kommer stå vid din sida under hela processen och som även kan hjälpa dig med t.ex. socialen och skolan. Efter en våldtäkt behöver du alltså inte fundera över kostnaderna för din advokat/målsägandebiträde utan det är svenska staten som helt och fullt står för denna kostnad.

Enligt 2 kap 1§ och 3§ Skadeståndslagen har du i detta fall rätt till ersättning för person- och sakskada samt för den kränkning som du lidit av. Den som har blivit utsatt för våldtäkt har rätt till:

* kostnader för sjukvård, samtalsterapi och andra utgifter som har samband med skadan

* inkomstförlust

* fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk), till exempel om den skadade varit inlagd på sjukhus eller genomgått smärtsam behandling

* bestående skador (lyte och men), till exempel ärr, förlust av tänder, nedsatt syn eller hörsel

särskilda olägenheter till följd av en bestående skada, till exempel mycket påtagliga besvär i arbetslivet.

Notera att en schabloniserad ersättning för sveda och värk utgår vid vissa typer av brott. Den schabloniserade ersättningen vid våldtäkt är 15 000 kronor, då behöver du inte skicka in en medicinsk utredning för att få ersättning.

Du kan också få ersättning för skada på kläder, glasögon och liknande föremål som du bar på sig vid brottstillfället. Däremot kan du inte få brottsskadeersättning för förlorade eller förstörda pengar, smycken, klocka, mobiltelefon eller plånbok.

I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta dina kostnader, men skulle det vara så att han inte kan, täcker din hemförsäkring en del kostnader om du uppfyller deras villkor. Innan du kan få ersättning från en försäkring för ett överfall krävs det oftast att polisens förundersökning är nedlagd eller att en dom har fallit. Om försäkringen inte täcker hela beloppet eller nekar din ansökan, kan du vända dig till brottsoffermyndigheten.

Jag vill uppmärksamma att polisen ibland handlägger ärenden snabbt och ibland långsamt, vilket påverkar när du kan få hjälp av ditt målsägandebiträde. Om det krånglar till sig ännu mer med te.x. boende tills dess vill jag föreslå att du kollar upp vilka kvinnojourer som finns i din stad t.ex. genom att vänd dig till din hemkommun och be om en lista med olika kvinnojourer eller söka på internet själv. De flesta kvinnojourer erbjuder skyddat boende tills man hittat ett permanent. Annars kan UMO också hjälpa dig med vägledning och vara ett bollplank, som självklart har tystnadsplikt.

Sammanfattningsvis är det svårt för mig att uppskatta det totala belopp du har rätt till, eftersom att jag inte har tillgång till detaljerad information för ditt ärende. Jag råder dig därför att polisanmäla händelsen i första hand, för att därefter kontakta ditt försäkringsbolag (om du/socialen har någon) för att anmäla händelsen till försäkringsbolaget också och för att få svar på om dem kan täcka dina kostnader. Skulle det vara så att dem inte kan täcka dina kostnader vänder du dig till brottsoffermyndigheten, där hjälper de dig att fastställa vilken summa du har rätt till.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97677)