Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?

2020-06-30 i Underhåll
FRÅGA
HejJag och min man ska skiljas. Jag ska ha barnen på heltid och de ska träffa honom två gånger i veckan, ett par timmar åt gången. Att jag ska ha dom heltid betyder att jag MÅSTE gå ner i tid på mitt jobb. Med min pendlingstid hinner jag inte ens hämta och lämna barnen på förskolan innan det öppnar/stänger. Vem står för att jag ekonomiskt drabbas av att ha barnen på heltid? Jag går minus ungefär 10.000 i månaden innan skatt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagrum:

I din fråga skriver du att du kommer att ha barnen på heltid, vilket jag tolkar som att du har ensam vårdnad om dem. Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Underhållsbidrag enligt FB:

Enligt huvudregeln i FB 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om:

- föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller

- har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Om den som ska betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala detta till barnet enligt FB 7 kap. 6 §.

Underhållsbidragets storlek:

Vid beräkning av underhållsbidrag utgår man från föräldrarnas nettoinkomst, levnadskostnader samt boendekostnader. Även åldern på barnet tas hänsyn till. Konsumentverket har kostnadsberäkningar för vad som är en rimlig kostnad för olika utgifter för att upprätthålla en rimlig levnadsnivå. Om den underhållsskyldige föräldern har goda inkomster har barnet rätt att få del av denna högre standard genom ett standardtillägg som tillkommer utöver täckningen av barnets grundbehov, FB 7 kap. 3 §. Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning.

Underhållsstöd:

Du kan även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan om ni båda har låga inkomster. Underhållsstöd kan även betalas ut till den förälder där barnet bor om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag.

Hjälp hos kommunen:

Om ni har svårt att komma överens om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalet kostar ingenting och är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa.

Sammanfattning:

Om du har barnen på heltid så har du rätt till underhållsbidrag av din man, samt kan även ha rätt till underhållsstöd av försäkringskassan. Jag förstår att det är svårt att drabbas ekonomiskt av att du kommer ha barnen på heltid, och de bidrag och stöd kanske inte blir lika stor summa som du förlorar då du behöver gå ned i tid. Jag skulle rekommendera er till samarbetssamtal via kommunen och se om du och din man kan komma fram till en lösning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1023)
2021-02-21 Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?
2021-02-20 Underhållsskyldighet efter barn blivit myndig
2021-02-18 Påverkar studiebidrag förälders underhållsskyldighet?
2021-02-09 Vad omfattas av underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (89488)