Vilken egendom ska räknas med i en bodelning?

2020-04-21 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min Exfru lämnade in skilsmässopapper 30 januari 2019. Jag gjorde sen en bodelning med ett program på nätet. Då tog samlade jag in från bank osv vad vi hade å kontot 30 Jan, vad fonden låg på 30 Jan, vad huset var värt 30 Jan och vad skulderna låg på 30 Jan 2019. Det visade att mitt ex skulle ge mig några tusen kronor men jag skrev att hon inte behöver ge pengar. Nu har min Exfru vägrat skriva under, hon verkar tro att hon har rätt att få hälften av dom pengarna som jag har sparat ihop efter 30 Jan 2019. Ex frun har inte gjort några försök are få pengar av mig.Frågan är nu. Om min ex fru går till tingsrätten och kräver bodelningsförättare kommer då bodelning förättare ändå räkna med hur ekonomin såg ut 30 Jan 2019?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan du ställer handlar om vilken egendom som ska ingå i eran bodelning, men även vilken värdering av egendomen som ska göras.

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?
Huvudregeln är att de tillgångar och skulder som fanns vid tidpunkten då ni väckte talan om skilsmässa ska ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Jag tolkar din fråga som att ni lämnade in skilsmässopapper till tingsrätten den 30 januari. Eftersom ni väckte talan den 30 januari är det tillgångarna och skulderna som fanns vid det tillfället som ska inkluderas i eran bodelning.

Hur ska egendomen värderas?
Nästa fråga som är viktig för dig är däremot hur värderingen ska göras av tillgångarna som räknas med i bodelningen. Eftersom du bland annat nämner fonder och hus så gör det att värderingen blir lite komplicerad. Det är nämligen så att värderingen av tillgångarna som ska inkluderas i bodelningen ska göras när boet är utrett. Detta är alltså oftast i verkligheten senare än när man ansöker om skilsmässa. Här är huvudregeln att rent konjunkturbetonade förändringar av värdet på egendomen ska fördelas lika mer er. Detta gäller såväl värdestegringar som värdeminskningar.

Hur blir det med dina sparade pengar?
Bodelningsförrättaren kommer sammanfattningsvis säga att om dina sparade pengar hänför sig till en fond som fanns innan den 30 januari, som tillexempel har ökat i värde så ska det delas lika mellan dig och din exfru. Är det däremot så att du sparat pengar på ett separat konto som du skapat efter den 30 januari, så ska den egendomen inte ingå i er bodelning. Trots dina bekymmer om bodelningsförrättarens bedömning så hade jag rekommenderat dig att ansöka om en bodelningsförrättare, då ni inte verkar kunna komma överens på egen hand. Kom ihåg att detta utgör en kostnad som du och din exfru är solidarisk ansvariga för.

Jag hoppas detta besvarar dina frågor!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2781)
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra
2021-04-16 Vad händer med en makes skuld vid bodelning?
2021-04-15 Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

Alla besvarade frågor (91260)