Vilken betydelse har häktning, erkännande och psykisk ohälsa i brottmål?

2021-02-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan, idag fick jag papper ifrån tingsrätten att en stämning skall inledas och att de skall bli någon form av förhandling, brottet är ringa bedrägeri och bedrägeri. Har läst att vissa fall måste man hålla tings förhandling om de är så att böter och eventuellt skyddstillsyn skall kunna dömas, har också läst att är det grovt bedrägeri så är det risken till 6 års fängelse om en summa överstriker 200 tusen kr som att det skall vara grovt. I mitt fall så har jag erkänt dom olika handlingarna i förhör med Polisen och står för det jag har gjort samt spelat alltid med öppna kort. Jag vet att hade dom sätt en fara för utredningen och det varit "Stor" sak då hade jag blivit häktad i väntan på tings förhandling. Nu är min frågan om vad ni tror kanske tingsrätten kommer att döma? Jag har själv LSS beslut och insatser i från kommunen och depression och psykisk ohälsa har legat i grunden till varför ja har gjort vissa saker men dock inget försvar.Hade de varit viktigt mål hade också en tid ut satt för tings förhandling, alla mål är dock viktiga men vissa lite viktigare en andra och krävs en noggrannare handläggning, min frågan till er är nu vad ni tror att tingsrätten kommer att döma, eftersom ja dessutom är ute på fri fot men de är ingen garanti det vet även jag som inte är jurist på något sätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du söker vägledning i frågan om vad de olika omständigheter som du angiver har för relevans i förhållande till domstolens bedömning. Närmare bestämt vilken betydelse avsaknad av häktning, erkännande till brottet och psykisk ohälsa har för bedömningen.

Vad har häktning för betydelse i målet?
Häktning är en frihetsberövande åtgärd och det krävs stöd i lag för att domstolen ska kunna få besluta om det. Lagen anger olika regler och olika förutsättningar för att frihetsberövande ska vara tillåtet, dessa finns i 24 kap. 1-3 §§ rättegångsbalken. Det kan t.ex. handla om en risk för att den misstänkte flyr, undanröjer bevis eller fortsätter att begå brott. Om kriterierna i lagen inte är uppfyllda får rätten inte besluta om häktning. Detta innebär att frihetsberövande inte har någon direkt koppling till hur domstolen senare kommer att döma i målet.

Vad får det för konsekvenser att man erkänner brottet?
Ett erkännande innebär inte i sig att domstolen kommer att bedöma den tilltalade till brottet. Erkännandet är endast ett bevisfaktum och det måste finnas andra bevis som också styrker brottet. Den tilltalades erkännande har alltså en betydelse för domstolens bedömning, men det är inte avgörande för målets utgång.

Vilken påverkan har psykisk ohälsa för bedömningen?
Denna omständighet har främst betydelse när domstolen ska bestämma straffpåföljden för ett brott, detta regleras i 31 kap. 3 § brottsbalken. Om en person som döms för ett brott lider av svåra psykiska besvär (t.ex. allvarlig depression) kan domstolen besluta om rättspsykiatrisk vård istället för andra påföljder. Här ska domstolen beakta om personen har ett behov av vård eller inte.

Avslutning
Hur tingsrätten kommer att döma i ditt mål är tyvärr omöjligt för oss att svara på, det är helt och hållet tingsrättens egna bedömning. Men förhoppningsvis har förklaringarna ovan om häktning, erkännande av brott och psykisk ohälsa gett dig förståelse för hur de olika omständigheterna har betydelse för rättsprocessen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2712)
2021-12-08 Införsel av batong - smugglingsbrott?
2021-12-01 Får en dömd person längre fängelsestraff av att inte inställa sig till sitt straff och hur kan anhöriga påverka?
2021-11-30 Polisanmälan av eventuella brott
2021-11-30 Resa trots tidigare narkotikadom

Alla besvarade frågor (97717)