Vilken befogenhet har Tullverket i jämförelse med Polismyndigheten?

2020-08-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag undrar vad har tullen för befogenheter i trafiken? Polisen har mera befogenheter eller?Om jag till exempel kör 170 på 100 väg och jag passerar förbi tullen på vägen kan de stoppa mig och ta körkort etc... eller om jag tex inte har bälte eller något annat kan de ge mig böter? Jag menar allt vad polisen kan göra i trafiken tex om man kör mot rött då kan polisen stoppa dig men är set samma för tullen, eller kan de inte göra något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är Tullverket?

Tullverket är en statlig organisation som har till uppgift att kontrollera flödet av varor som åker in och ut ur Sverige. Myndigheten ser bland annat till att avgifter som tullavgifter, skatter och mera betalas in korrekt, samt att de restriktioner för in och utförsel av varor följs. De arbetar mot smuggling av illegala varor (ex. narkotika) och kontrollerar restriktionsvaror (alkohol, tobak, läkemedel mm.) och kan beslagta eller omhänderta dessa varor om de varit föremål för brott enligt lagen om straff för smuggling. Mer om detta hittar du på Tullverkets hemsida och även i förordningen med instruktion för tullverket.

Har de samma befogenheter som Polismyndigheten?

Det korta svaret på din fråga blir därför att nej, tullverket har som huvudregel inte befogenhet i trafiken på samma sätt som polisen har. Myndigheten har visserligen uppgift att förebygga och förhindra brottslighet, men då främst sådan som är i samband med införsel och utförsel av varor. Tullverket samarbetar dock ständigt med polisen och meddelar dem om de upptäcker något misstänkt.

Det finns dock vissa undantag där Tullverket har samma befogenhet som Polismyndigheten. Detta gäller framförallt ingripande mot rattfylleribrott. I situationer där det förekommer rattfylleri, har tulltjänstemän samma befogenhet som en polis när det gäller exempelvis gripande, beslag, husrannsakan, kroppsvisitation etc. (4-4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott, 1, 5-8 § lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott)

Tullverket har även rätt att besluta om omhändertagande av körkort vid rattfylleribrott som avses i 4-4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott samt 5 kap. 7 § första stycket 1p. körkortslagen. (7 kap. 4 § körkortslagen).

Sammanfattning

Som huvudregel har Tullverket inte samma befogenheter som polisen har, i alla fall inte i de situationer du anger. De kan därmed inte ge böter på grund av fortkörning, avsaknad av bälte med mera. Däremot finns undantaget att de har befogenhet att ingripa i situationer där rattfylleri förekommer samt omhänderta körkort vid dessa tillfällen. De har även befogenhet att beslagta varor som är föremål för brott enligt lagen om straff för smuggling.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1115)
2021-04-17 Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?

Alla besvarade frågor (91293)