Vilken arvsrätt har barnbarnen?

2017-12-07 i Arvsordning
FRÅGA
Behöver hjälp. Min mor har flyttat till ett demensboende och är inte hundra procent med längrei tankarna. Min far är död sedan många år. Vi är från början 6 syskon, bröstarvingar, men nu endast tre i livet.Nu skall vi packa ihop mammas lägenhet och undrar; Kan vi tre syskon dela upp hennes tillhörigheter mellan oss eller skall också våra döda syskons barn vara delaktiga? Eller har de arvsrätt först när mamma dör? Har de arvsrätt bara i fastigheter, värdepapper och pengar eller också i lösöreTacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är många arvingar om nämns i din fråga så jag kommer först redogöra för hur arvsordningen ser ut, vem som har vilken rätt och avslutningsvis visa ett förenklat räkneexempel.

Arvsordningen – vilka är bröstarvingar?

Som du skriver är det bröstarvingarna som är i första arvsklassen och ärver framför andra. Ni var sex syskon vilket i sin tur innebär att er mor har sex bröstarvingar (förutsatt att hon är moder till alla) oavsett om några har avlidit. Barnen till de syskonen som gått bort träder in i deras ställe som bröstarvingar, men då med en delad andel av "ordinarie" bröstarvingens del. "Bröstarvingeledet" fortsätter således från barn till barnbarn till barnbarnbarn (2 kap. 1 § Ärvdabalken)

Nästa arvsklass, som bröstarvingar har företräde framför, är andra arvsklassen bestående av den avlidnes föräldrar och därefter syskon och deras barn, barnbarn o.s.v.(2 kap. 2 § Ärvdabalken)

Den sista arvsklassen består av mor- och farföräldrarna till den avlidne och deras syskon (d.v.s. mostrar och farbröder till den avlidne). Där stannar dock kedjan vilket innebär att kusiner aldrig kan ärva genom arvsordningen (2 kap. 3 § Ärvdabalken).

Sammanfattningsvis har barnbarnen till din mor lika stor rätt som du.

Konsekvenser av att inte involvera barnbarnen

När någon förflyttas till hem är det vanligt att barnen delar upp tillhörigheten mellan varandra, men barnbarnen har som nämnt samma företrädesrätt som ni. När er mor avlider och ni fördelar arvet kan barnbarnen, i egenskap av bröstarvingar, motsätta sig fördelningen och hävda att det ni delat upp mellan er ska avräknas från kvarlåtenskapen (det er mor lämnar efter sig) för att jämna ut andelarna. Då kan dem begära ersättning för den del de gått miste om genom den "gåva" ni tagit del av innan. Att ni tar del av "arvet" innan er mors död utgör en gåva man kallar "gåvor för dödsfalls skull" d.v.s. gåvor som görs inför ett dödsfall. I och med att er mor inte erhåller någon motprestation för tillhörigheterna är detta förfarandet en sådan gåva som bröstarvingarna kan kräva ersättning för. (7 kap. 4 § Ärvdabalken)

Räkneexempel

Om er mors kvarlåtenskap uppgår till 600 000 kronor ska detta delas på sex arvingar. Ni är tre syskon vilken innebär att ni erhåller 100 000 kronor var. Om syskon nummer fyra lämnat efter sig ett barn ska det barnet ärva dennes 100 000. Om syskon nummer fem lämnat efter sig två barn ska arvet på 100 000 delas på de 2 barnen, d.v.s. 50 000 var. Ni är således alla bröstarvingar, men om ena syskonet har flera barn ska de dela lika på 1/6.

Mitt råd till dig

Sammanfattningsvis har barnbarnen till er mor samma rätt som er, vilket omfattar lösöre, fastighet, egendom etc. Varken ni eller barnbarnen har arvsrätt innan mamman går bort. Arvsrätten aktualiseras först när någon avlider. Samtidigt är det vanligt att fördela egendom eller sälja fastighet när någon flyttar till exempelvis demensboende. För att undvika konflikter i framtiden, främst från barnen till de avlidna syskonen, om huruvida det skett en jämn fördelning rekommenderar jag att ni från början delar lika på allt enligt den andelsmetoden jag redovisat ovan. Det framgår inte hur många barn de avlidna syskonen lämnat efter sig men ni är ändå många arvingar. Jag rekommenderar därför att ni tar hjälp av en bodelningsförrättare för att vara på säkra sidan, eller i vart fall involvera alla arvingar för att gemensamt nå en lik och rättvis fördelning.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1694)
2021-12-01 Tar änkeman över arvslott?
2021-11-30 Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (97596)