Vilken är den troligaste påföljden för bedrägeri när den tilltalade gjort sig skyldig till brott tidigare?

2020-10-03 i Påföljder
FRÅGA
En person som är tidigare straffad 3 gånger för rattfylleri, narkotikabrott, och ringa snatteri begår ett bedrägeribrott som ej är ringa eller grovt utan enbart "bedrägeri".Vad är det mest troliga straffet för personen. Eftersom det enbart ligger fängelse upp till 2 år i straffskalan för bedrägeri, kan man då dömas till villkorlig dom och dagsböter då eller är det troligt personen får fängelse tilldömt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För bedrägeri av normalgraden är straffet fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Eftersom dagsböter inte finns med i straffskalan för bedrägeri är det inte särskilt sannolikt att personen kommer dömas till dagsböter. Rätten är skyldig att beakta sådana omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse, och villkorlig dom är en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 1 och 4 § 1 stycket BrB). Rätten får dock även som skäl för fängelse beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § 2 stycket BrB). För att villkorlig dom ska utdömas brukar krävas att det finns skäl att anta att den tilltalade inte kommer fortsätta med sin brottsliga verksamhet (30 kap. 7 § BrB).

Min bedömning är att det troligaste är att personen kommer dömas till fängelse, dels för att bedrägeri anses vara ett ganska allvarligt brott, och dels för att personen tidigare vid ett flertal gånger gjort sig skyldig till brott.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91351)