Vilken ålder styr asylprocessen?

hej, om man ansöker om asyl och är 17 år, men vid prövningen hinner jag bli 18 år, vilken ålder kommer att styra asylprövningen? Vart hittar jag lag om just detta, dvs för vilken ålder som bestämmer beslutsprövningen av en asylansökan. finns det praxis inom detta?

alltså min fråga handlar om tex ett ensamkommande barn som kommer till sverige, är 17 år och ansöler om asyl av olika skäl, men han /hon hinner fylla 18 då när migrationsverket ska pröva ansökan, kommer de utgår från den ålder som ansökan gjordes, eller den ålder som man hunnit bli när de väl prövar frågan????

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 kap. 2 § utlänningslagen framgår det att med barn avses i utlänningslagen en person som är under 18 år. Migrationsverket registrerar den ålder som den sökande uppger vid ansökningstillfället. Om du registreras som barn hos Migrationsverket när du söker asyl kommer Migrationsverket bedömma om du gjort sannolikt att du är under 18 år. Migrationsverket kan dock bedöma att du inte gjort det sannolikt att du är under 18 år och kan då ändra din ålder till 18 om den har anledning att tro att du är äldre än vad du sagt vid asylansökan. Detta sker bara om det inte tycks finnas något tolkningsutrymme utan är helt uppenbart att den som söker skydd är vuxen. Den här bedömningen sker utifrån ett kortare samtal mellan Migrationsverkets handläggare och den sökande, (se mer på Migrationsverkets hemsida). Det finns även undantag för om sökande snart fyller 18 år (som vägledning ca 6 månader) från när denne ansökte om asyl. Om det är så att personen inom en kort tid efter ansökan fyller 18 år, kommer personens ärende att hanteras enligt de regler och krav som gäller för vuxna asylsökande (se mer på Migrationsverkets hemsida).

Ett slutligt ställningstagande till sökandens ålder ska göras i samband med det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd, om man ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, (13 kap. 17 § 2 st utlänningslagen). Det innebär att om sökande hunnit fylla 18 år när Migrationsverket tar upp ärendet till prövning, är det den åldern som kommer att ligga till grund för bedömningen.

Exempel på praxis

Ett barn får inte ha uppnått myndighetsålder för att bedömas som underårigt barn (MIG 2007:14). Vid uppehållstillstånd på grund av anknytning är det avgörande för vilka regelverk som ska användas om sökanden vid prövningstillfället är under 18 år när uppehållstillståndet prövas (MIG 2007:5).

Att anses som barn eller inte har betydelse

Om du är att anse som barn eller inte har betydelse i bedömningen eftersom barn har fler rättigheter än vuxna i asylprocessen, samtidigt som högre krav ställs på vuxna i asylprocessen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna till oss på Lawline om du behöver mer hjälp eller klarhet med din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000