Vilken ålder man har laglig rätt till adoptions handlingar?

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA
Jag undrar vid vilken ålder man har laglig rätt till adoptions handlingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör adoption och begäran om att ta ut allmän handling, och regleras därför i Föräldrabalken (FB) samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Enligt FB 4 kap. 23 § har ett adopterat barn rätt att få veta om sin adoption av sina föräldrar. Rätten i sig är inte belastad med en sanktion, vilket betyder att föräldrarna kan välja att inte tala om adoptionen för barnet. Med det sagt, finns det alltså ingen tvingande lag som uttrycker föräldrarnas skyldighet att berätta.

En adopterad person har däremot rätt att begära handlingar om ens adoption, när denne blivit myndig d.v.s. 18 år. Förutsättning för att begära ut dessa handlingar är om det är av betydelse för han eller hon ska få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är, detta enligt OSL 26 kap. 8 §. Är dessa förutsättningar uppfyllda, har du laglig rätt till adoptionshandlingar.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (593)
2021-05-09 Adoption av vuxen
2021-05-08 Adoption vid assisterad befruktning
2021-04-30 Krävs föräldrarnas samtycke vid adoption?
2021-04-23 Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (92130)