Vilka/vilket brott kan en polis göra sig skyldig till genom att sprida uppgifter om en f.d brottsling till allmänheten?

Hej,

Min vän som är föredetta missbrukare och kriminell har nyligen skrivit på ett andrahandskontrakt för att hyra ett mindre hus. Hans blivande granne är polis. Polisen/grannen har gripit min vän flera gånger och även hört om olika brott han har begått från kollegor. Nu har polisen/grannen talat om för min väns hyresvärd om hans kriminella förflutna vilket har lett till att hyresvärlden vill säga upp kontraktet och dom andra grannarna som bor runt ikring har börjat prata bakom ryggen på min vän och slutat hälsa, vilket leder till att min vän kommer bli bostadslös och känner sig väldigt utsatt.

Så mina frågor lyder:

Vilka/vilket brott har polisen/grannen begått? Sekretessbrott, tjänsterfel, förtal?

Kan hyresvärden säga upp kontraktet på grund av detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera brott som grannen kan vara skyldig till, både som privatperson och som polis, under förutsättning att de olika kriterierna i de berörda lagbestämmelserna är uppfyllda.

Brott mot tystnadsplikt?

Som polis kan grannen har brutit sin sekretess och därmed begått brott mot tystnadsplikt. Bestämmelser om sekretess i din specifika situation regleras i 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen [OSL]. OSL är tillämpbar på myndigheter och inte på enskildas handlande och det är viktigt att komma ihåg eftersom grannen då bara kan vara ansvarig enligt OSL som anställd hos polisen och inte som privatperson.

Om det måste antas att din vän kommer lida betydande men av att uppgifterna lämnas ses polisens utlämnande som ett brott mot tystnadsplikten. Kriteriet "måste antas" är starkt vilket innebär att det rent objektivt sett inte är möjligt att anta att en person inte skulle lida men av att sådana uppgifter om denne sprids. Det ska i princip vara självklart att grannens utlämnande av uppgifterna om din vän framkallar att din vän lider betydande men. I bedömningen tas det hänsyn till om vad din vän själv sagt till allmänheten. Om din vän gått ut med att hen begått brott och är missbrukare kan det ses som att uppgiften inte är särskilt känslig eftersom hen själv sagt saker om sig själv. Om grannen bedöms ha brutit mot sekretessen i egenskap av polis kan följden bli att hen döms till brott mot tystnadsplikt [20 kap. 3 § BrB]. Då får hen betala böter.

Tjänstefel?

För att grannen ska kunna bedömas ha begått tjänstefel måste hen uppsåtligen eller oaktsamt lämnat uppgifterna, vid myndighetsutövning, och åsidosatt det som gäller för hens arbete som polis [20 kap. 1 § BrB]. I detta fallet hade grannen uppsåt eftersom hen medvetet lämnat uppgifterna om din vän. Frågan är snarare om hen lämnat uppgifterna vid myndighetsutövning. Om grannen inte varit i tjänst är det inte tjänstefel eftersom det inte är hens egenskap som polis som hen handlat. I förarbeten till brottsbalken definieras begreppet myndighetsutövning som beslut eller faktiska åtgärder som får rättsverkningar för den enskilde, exv. Formella beslut som innebär skyldigheter, rättigheter eller förmåner för den enskilde. Att grannen ger information om din vän är inte något beslut som innebär någon skyldighet för hyresvärden att inte ha din vän som hyresgäst och är rimligtvis inte att betrakta som myndighetsutövning.

Om handlandet nu ej setts som i tjänst och att han inte agerat som polis utan som privatperson kan han istället dömas för förtal om kriterierna för förtal är uppfyllda.

Förtal?

Om grannen inte lyckas uppfylla kriterierna om tjänstefel eller brott mot tystnadsplikt finns det ändå en möjlighet att hen kan bli dömd för förtal, om syftet med uppgiftslämnandet varit att få andra att tycka illa om och missakta din vän [5 kap. 1 § BrB]. Det finns dock ett undantag i bestämmelsen som gör att grannen kan gå ansvarsfri även om hens syfte varit att få andra att missakta din vän och det är om det varit försvarligt att lämna uppgifterna om din vän till hyresvärden och om hen kan visa att uppgifterna varit sanna eller att hen haft en rimlig anledning att berätta om dem för hyresvärden. En skulle kunna tänka sig att det kan vara försvarligt med tanke på att det är viktigt för en hyresvärd att veta att hen kommer få betalt och att hyresgästen är en person som sköter sig.

Min slutgiltiga bedömning

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att grannen kan dömas för brott mot tystnadsplikt och förtal i egenskap av privatperson och tjänstefel om hen var i tjänst som polis när hen gav uppgifterna till hyresvärden. Dock krävs det att grannen givit något beslut som innebär en slags skyldighet eller rättighet för hyresvärden för att handlandet ska ses som tjänstefel och det verkar det inte ha gjort. Därför verkar det främst som att det är förtal och brott mot tystnadsplikten som eventuellt kan bli aktuella om kriterierna är uppfyllda [se texten]. För förtal krävs det att grannens uppgiftslämnande inte varit försvarligt för att hen ska kunna bära ansvar och för brott mot tystnadsplikten krävs det att det måste antas att din vän kommer lida betydande men av grannens uppgiftslämnande till hyresvärden för att grannen ska bära ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”