Vilka uppsägningstider gäller för anställd?

FRÅGA
Vilka uppsägningstider gäller för anställda inom HRF?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för både arbetsgivare och arbetstagare en minsta uppsägningstid av en månad.

Av din fråga framgår det inte hur länge du har varit anställd, men, en arbetstagaren har vidare rätt till en uppsägningstid av;

två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, ochsex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Bestämmelsen i 11 § semidispositiv vilket innebär att den kan åsidosättas genom kollektivavtal. Även att genom personliga avtal med arbetstagare avtala om förmånligare villkor är tillåtet.

Genom den information som HRF tillhandahåller är det reglerna ovan som gäller.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91415)