Vilka uppsägningsregler gäller vid uthyrning av ett rum?

2017-11-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande inneboende vid plötslig uppsägning. Min mor har varit inneboende sedan tre veckor hos en väninna. De har inget riktigt avtal utan har vara muntligt bestämt att det är tillsvidare och vilken summa som gäller i månaden. Nu har de hamnat i bråk och henne väninna vill att hon flyttar ut omedelbart. Min mor har dock just betalat hyran (betalas den sista varje månad och avser den kommande månaden) och nu är det en dispyt gällande pengarna. Får väninnan lov att säga upp utan uppsägningstid och samtidigt behålla pengarna eller måste hon betala tillbaka om min mor går med på en så hastig flytt? De kan inte vistas i samma rum utan bråk, så båda vill att hon ska flytta, men min mor vill inte betala för ett rum hon inte ens bor i. Tack på förhand!
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ur något avseende ska komplettera eller förtydliga mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Vilken uppsägningstid gäller?

I ett hyresförhållande av det slag som du beskriver kan två olika lagar aktualiseras. Den ena är den klassiska "hyreslagen" (egentligen 12 kap. jordabalken). Den andra är en relativt nytillkommen lag, som heter "lagen om uthyrning av egen bostad" (ofta kallad "privatuthyrningslagen") och tar sikte på uthyrning av villor och bostadsrätter. Reglerna i denna lag begränsas dock till ett hyresavtal åt gången. Det spelar ingen roll om uthyrningen avser en hel bostad eller bara en del av densamma.

Enligt både hyreslagen och privatuthyrningslagen gäller en uppsägningstid på tre månader för hyresvärden. Det är alltså inte möjligt att tvinga en hyresgäst att flytta med kortare framförhållning än tre månader. Att så är fallet framgår av 3 § privatuthyrningslagen och 4 § hyreslagen.

För hyresgästens del gäller endast en månads uppsägningstid vid hyra av t.ex. ett rum i en villa eller en bostadsrätt (3 § privatuthyrningslagen). Om hyresavtalet avser en hyresrätt i andra hand är uppsägningstiden tre månader (5 § hyreslagen).

Det är inte möjligt att i hyresavtalet, med bindande verkan, komma överens om kortare uppsägningstider än vad som återgivits ovan.

Vad kan din mor göra?

Oavsett om din mor är inneboende i en hyresrätt eller en villa/bostadsrätt uppgår uppsägningstiden från hyresvärdens sida till tre månader. Rent juridiskt har din mor, den dåliga stämningen till trots, alltså rätt att bo kvar ända till denna period är till ända.

Utifrån din mors perspektiv gäller tre månaders uppsägningstid i hyresrätt och en månads uppsägningstid i villa/bostadsrätt. Hon är således tvungen att, som minst, betala en månadshyra.

Betalningsskyldighet under uppsägningstiden förutsätter naturligtvis att hyresgästen får nyttja sin bostad. Om hyresvärden "slänger ut" hyresgästen innan uppsägningstiden löpt ut ska erlagd hyra återbetalas. Detta framgår inte uttryckligen av någon av de två lagarna men utgör en allmän avtalsrättslig princip (man ska motta den vara eller tjänst man betalat för). Följaktligen ska din mammas före detta väninna betala tillbaka pengarna, förutsatt att hon inte går med på att din mor stannar ytterligare en månad. Om hon erbjuder din mor det är hon dock inte skyldig att göra någon återbetalning om din mor tackar nej (uppsägningstiden går som sagt inte att slingra sig ur).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2056)
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?
2021-09-12 Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?
2021-09-09 Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

Alla besvarade frågor (95665)