Vilka uppgifter kan socionomer lämna ut till rätten?

2021-07-28 i Vittna
FRÅGA
Hej!Jag studerar till socionom och tycker att rättsläget är oklart vad gäller vilka uppgifter en socialsekreterare kan lämna ut till rätten, då socialsekreteraren hörs som vittne under en huvudförhandling i ett brottmål. Trumfar vittnesplikten sekretessreglerna i sin helhet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga avser sekretess och vittnesplikten, kommer jag att utgå från framförallt Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) samt rättegångsbalken. 10 kap. samt 26 kap. OSL är tillämpliga i detta fall, då din fråga handlar om socialtjänsten.

Trumfar vittnesplikten sekretess som socialtjänsten måste förhålla sig till?

Om man arbetar för socialtjänsten bör man beakta att sekretess gäller för uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. Detta kan vara uppgifter som framkommer under samtal. Undantaget är dock om uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon av dennes närstående lider men (26 kap. 1 § OSL). I vissa fall kan man även få en enskilds samtycke att röja uppgifterna.

Det finns dock undantag som medför att sekretessen inte gäller. För det första innebär vittnesplikten att socionomer kan kallas som vittnen i brottmål (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Dessutom framgår det att om personen som sekretessen gäller för är misstänkt för ett brott som kan medföra minst ett års fängelse, får sekretessen brytas (10 kap. 23 § OSL). Ett exempel är om personen vars uppgifter sekretessen avser är misstänkt för mord.

Sammanfattningsvis finns således en stark huvudregel som reglerar att socialtjänsten och dess medarbetare måste respektera den sekretess som gäller för uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. Dock kan uppgifterna röjas om detta inte orsakar att den enskilde eller dennes närstående lider men. Dessutom kan sekretessen brytas under en rättegång om det rör sig om vissa allvarliga brott. Notera även att vittnesplikten gäller för socionomer, så de undantas inte.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (207)
2021-09-27 Kan min son vägra vittna?
2021-09-24 Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?
2021-09-22 Måste ett vittne avlägga vittnesed i samband med vittnesmålet?
2021-08-27 Vittna under ed

Alla besvarade frågor (95915)