Vilka uppgifter i belastningsregistret kan en arbetsgivare ta del av?

2020-02-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej åkte dit för ringa narkotikabrott för tre år sedan då jag besökte en festival. Tänkte höra med er om en arbetsgivare gör rehisterutdrag syns denna pricken?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns uppgifterna kvar i belastningsregistret?

Det framgår av din fråga att du blev dömd för ringa narkotikabrott för tre år sedan. Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader, 2 § Narkotikastrafflagen.Hur länge en sådan uppgift finns kvar i belastningsregistret framgår av 17 § Lag om belastningsregister. Uppgifter om böter finns kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten. Uppgifter om fängelsestraff finns kvar i belastningsregistret i tio år räknat från frigivning. Hur länge uppgifterna finns kvar i belastningsregistret beror alltså på vilken påföljd man fått.

Vem kan begära utdrag ur belastningsregistret?

Huvudregeln är att endast du har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv, 9 § 1 st Lag om belastningsregister. I ett sådant utdrag, ett så kallat belastningsutdrag för "enskilt ändamål", visas samtliga brott man begått. Ett undantag till huvudregeln är att vissa föreskrivna myndigheter också har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om en enskild, enligt 6 § Lag om belastningsregister och 10-17 §§ Förordning om belastningsregister.

När det kommer till vissa jobb inom, bland annat, skola, hem för vård eller boende av barn eller boenden som tar emot barn är det obligatoriskt för arbetsgivare att genomföra en registerkontroll av den som ska anställas. En enskild som behöver ett sådant registerutdrag om sig själv har då rätt att få ut ett begränsat utdrag, 9 § 2 st Lag om belastningsregister.Brott som syns i ett registerutdrag som, exempelvis, begärs ut av den enskilde enligt reglerna i skollagen är, bland annat; vissa våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott. Brott som syns i ett registerutdrag av den som ska anställas vid ett hem för vård eller boende av barn är bland annat; olika våldsbrott, sexualbrott, olaga hot, barnpornografibrott och brott mot narkotikastrafflagen, 22 § Förordning om belastningsregister. För olika typer av jobb som kräver obligatorisk registerkontroll för att man ska kunna bli anställd finns det alltså olika typer av utdrag, i vilka enbart de specifikt föreskrivna brotten visas.

I allmänhet har det blivit rätt vanligt att även andra arbetsgivare begär att få se utdrag ur belastningsregistret av sådana som ska anställas eller av arbetstagare. Arbetsgivare som inte omfattas av den lagreglerade registerkontrollen, som alltså inte har uttryckligt lagstöd för att begära sådant, ber vanligen att den arbetssökande inhämtar ett utdrag ur belastningsregistret i syfte att visa upp det. Ett sådant utdrag begärs då med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som den enskilde själv har, alltså ett belastningsutdrag för ett så kallat "enskilt ändamål".

Sammanfattning

Du har alltså rätt att begära ut samtliga uppgifter ur registret om dig själv. Du har även rätt att få ut ett begränsat registerutdrag om det behövs för vissa yrken där man arbetar med barn och ungdomar, bland annat. Huvudregeln är att det enbart är du som har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv men ett undantag är att vissa föreskrivna myndigheter även har rätt att få ut sådana uppgifter om dig. Vidare är det vanligt förekommande i anställningsärenden att arbetsgivare som inte har uttryckligt lagstöd för att begära ett registerutdrag ber dig som arbetssökande att ta med ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren kan alltså inte själv begära ut ett sådant utdrag.

Mer information till arbetssökande om vad som gäller avseende belastningsregistret finns på Polisens hemsida, här.

Hoppas att detta svar har kunnat ge lite klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll