FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/12/2020

Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?

Hej! Min pappa, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, boede i Köpenhamn, har dött. Jag bor i Sverige. Undrar hur man går tillväga. vid dödsfall i annat land, boupptäckning etc

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån att din far var svensk medborgare.

För att svara på din fråga måste svaret dels hämtas ur Ärvdabalken (ÄB) och dels från EU:s arvsförordning (AF).

Med tanke på att din far har avlidit i Danmark (vilket är en medlemsstat av EU, är det huvudsakligen artikel 4 AF som blir aktuell. Den stadgar att domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade sin hemvisit vid sin död ska vara behöriga att fatta beslut om arvet i dess helhet. Med bakgrund härav kan bouppteckningen behöva göras i Danmark då din far vid tidpunkten för bortgången hade sin hemvisit i Köpenhamn. Närmre regler om hur en bouppteckning görs i Danmark kan jag tyvärr inte svara på.

I Sverige gäller att det senast tre månader efter dödsfallet ska göras en bouppteckning, 20:1 ÄB. Detta med bakgrund av att han är svensk medborgare.

Alltså innebär det att två bouppteckningar kan behöva göras. Som sagt kan jag dessvärre inte svara för hur reglerna ser ut i Danmark, men enligt den Svenska huvudregeln ska bouppteckning göras även i Sverige när en Svensk person avlider.

Mitt råd till dig

Mot bakgrund av att jag inte besitter kunskap i hur utländsk nationell lagstiftning ser ut hade jag rekommenderat dig att ta kontakt med en av våra framstående jurister på info@lawline.se för att få vidare ingående hjälp i din fråga.

Jag hoppas att du fick ett i vart fall någorlunda bra svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,Carl HansenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?