Vilka som ska kallas till bouppteckning

FRÅGA
Ensamstående utan barn avlider. Inga föräldrar eller syskon kvar i livet. Finns i livet ett syskonbarn och 2 syskonbarnbarn till ett annat avlidet syskonbarn. Sägs att Testamente har skrivits på hela kvarlåtenskapen till det syskonbarnet som finns i livet.Vilka av dessa ska kallas till bouppteckning ? (Vill inte få ett lagutdrag till svar, har fått det tidigare och inte kunnat tolka det )
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

De som ska kallas till bouppteckning är alla dödsbodelägare. Så kallade legala arvingar ska kallas (dvs i detta fall syskonbarnet och de två syskonbarnbarnen) samt den eller de som ärver enligt ett testamente om ett sådant finns (vilket verkar vara något oklart i detta fall). Alltså, även om det finns ett testamente som säger att hela kvarlåtenskapen ska ärvas av syskonbarnet, ska även de två syskonbarnbarnen kallas till bouppteckning.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?