Vilka släktingar har jag rätt att ärva?

2017-05-06 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag har några frågor om arv. Har först en bouppteckning jag är kallad till. Det är min mormors bror som inte hade några barn. Har jag rätt till arvet då jag är kallad till bouppteckning inget testamente finns. Sedan undrar jag om jag ärver min pappas syster som heller inte har några barn?Till slut hade min pappa en syster (pappa är död) som var gift och dessvärre dog. Var kallad till bouppteckning och inget testamentet men han hade fri förfogande rätt. När hennes man som hon var gift med ärver jag honom? De hade heller inga barn och inget testamente.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sammanfattning: Du har möjlighet att ärva alla släktingar du beskriver i din fråga. Det finns dock andra släktingar som har företräde framför dig, så det krävs att dessa släktingar har avlidit för att du ska ha arvsrätt.

Jag utgår i mitt svar från att inget testamente finns för någon av de släktingar du nämner i din fråga. Ett testamente kan nämligen innebära att din rätt till arv försvinner. Det är enbart föräldrar som inte kan göra sina barn helt arvslösa.

Jag vill även poängtera att jag inte kan avgöra hur stor andel av det totala arvet du kommer att få från varje släkting. Detta förutsätter att jag vet exakt vilka av dina släktingar som är vid liv.

Efterlevande makes arvsrätt

Beträffande alla släktingar du beskriver gäller i första hand, om släktingen var gift, att den efterlevande maken ärver all egendom efter den avlidne maken med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ärvdabalken). Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt kan spendera och investera egendomen, men inte testamentera bort den.

När den efterlevande maken avlider kommer arvingarna efter den först avlidne maken att få sitt arv. Detta arv utgör då en kvotdel av den totala förmögenhet som den efterlevande maken har.

Exempel: Om den efterlevande maken fick ärva 100 000 kr från den först avlidne maken, och genom arvet då hade en total förmögenhet motsvarande 200 000 kr, blir kvotdelen 50 %. När den efterlevande maken avlider har den först avlidne makens arvingar efterarvsrätt till 50 % av den efterlevande makens totala förmögenhet, även om den då har vuxit till 1 000 000 kr eller minskat till 10 000 kr (3 kap. 2 § ärvdabalken).

I vissa fall kan efterarvet minskas eller öka, t.ex. om den efterlevande maken har gett bort egendom och inte visat "tillbörlig hänsyn" till efterarvingarna (3 kap. 3 och 4 §§ ärvdabalken).

Ärver jag min mormors bror?

Din mormors brors arv går i första hand till hans barn eller, om något av barnen inte är vid liv, till barnets barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom din mormors bror inte hade några barn är denna arvsklass uttömd, vilket innebär att vi behöver gå vidare till nästa arvsklass.

I andra hand ska din mormors brors arv delas lika mellan din mormors brors föräldrar (2 kap. 2 § ärvdabalken). Om någon av föräldrarna inte lever ska denne förälders del fördelas mellan din mormors brors syskon (din mormor och eventuella andra syskon). Om något av syskonen har avlidit träder syskonbarnen i dess ställe och så vidare.

För att du ska ha rätt att ärva din mormors bror krävs alltså (1) att någon av din mormors föräldrar är avliden, (2) att din mormor är avliden och (3) att din mor är avliden.

Ärver jag min pappas syster?

Precis som för din mormors bror går arvet i första hand till barnen, och i andra hand till föräldrarna eller syskonen om någon av föräldrarna inte är vid liv. Om något av syskonen inte är vid liv träder även här syskonbarnen (dvs. du) i syskonets ställe.

För att du ska ha rätt att ärva din pappas syster krävs (1) att någon av dina farföräldrar inte är vid liv och (2) att din far inte är vid liv.

Ärver jag min pappas systers man?

Om din pappas systers man har erhållit egendom med fri förfoganderätt efter din pappas syster kommer arvsfördelningen som jag beskrev ovan att tillämpas på den kvotdel som utgör arvet efter din pappas syster (se det jag skrev om efterarvsrätt).

Exempel: Din pappas syster avled och hennes man ärvde 50 000 kr från henne. Han hade då en total förmögenhet på 100 000 kr. Din pappas systers arvingar har då efterarvsrätt motsvarande 50 % av din pappas systers mans totala förmögenhet när han avlider.

Slutsats

Det blev ganska många släktingar på en gång i min redogörelse, men min slutsats är att du har möjlighet att ärva samtliga släktingar som du beskriver i din fråga. Att du har blivit kallad till en bouppteckning betyder inte i sig att du har rätt att ärva.

Om du vill att jag förtydligar någon del av mitt svar är du varmt välkommen att använda kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94225)