FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/04/2018

Vilka skyldigheter har fosterföräldrar att betala fosterbarnets kostnader?

Jag är 18 år och studerar fortfarande på gymnasiet. Jag bor i ett familjehem och får därför underhåll av båda mina biologiska föräldrar. Men min fråga är har mina fosterföräldrar ( som även är mina vårdnadshavare ) skyldiga till att betala något tex mat, kläder och mobil?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att vända dig till lawline med din fråga!


Det vi först måste undersöka är hur länge omsorgen av barn och unga gäller. Efter detta så diskuteras hur det ser ut med ersättning.

Till vilken ålder sträcker sig omsorgen av unga?

Med barn avses enligt socialtjänstlagen varje människa under 18 år. Någon motsvarande definition av ungdom eller unga finns inte i socialtjänstlagen. Det framgår dock av förarbetena att omsorgen sträcker sig upp till 20-årsåldern. Det kan variera lite om man exempelvis går gymnasiet etc. I exempelvis 7 kap 1§ föräldrabalken så gäller omsorgen till 18 års ålder eller tills den unge gått ut gymnasiet, dock som längst tills denne fyller 21 år.

Så omsorgen gäller i något år till.


Ska fosterföräldrarna betala någon slags ersättning till fosterbarnet?

Dina fosterföräldrar får något som kallas "omkostnadsersättning". Denna ska täcka utgifter för exempelvis mat, kläder, fickpengar, skor, telefon etc. Detta regleras varje år.

I huvudsak innebär detta att det är inte pengar som du får i handen, men dina fosterföräldrar ska däremot stå för vardagliga kostnader.


Jag hoppas detta bevarar din fråga!Ytterligare information om detta finns på följande länkar:

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8386/2009-126-164_2009126164.pdfhttps://www.familjehemmet.se/ersattning.phphttps://www.familjehemmet.se/ersattning_familjehem.php
Med vänliga hälsningar,
Isak ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000