Vilka skyldigheter har arbetsgivaren vid avskedande?

FRÅGA
Hej!Har man rätt som arbetsgivare att avskeda någon som missköter sig? Om man, som i mitt fall, blivit avskedad med omedelbar verkan utan någon förvarning innan? Har arbetsgivaren handlat fel så att säga? Har blivit avskedad omedelbart och muntligt utan någon förvarning? Är paragraferna tvingande? kan ett avskedande ogiltighetsförklaras om arbetsgivaren inte förvarnat om ett avskedande och dessutom framfört det muntligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Möjligheten för en arbetsgivare att avskeda en arbetstagare ska i svensk rätt ses som en sorts sista utväg och regleras i 18 § LAS. Ett avskedande får endast ske i sådana fall där det är fråga om ett avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande från arbetstagaren som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Detta kan vara misskötsamhet av allvarlig natur, t.ex. ett brottsligt förfarande eller upprepad misskötsamhet där arbetstagaren vägrat rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar trots tillsägelser och varningar.

Vid ett avskedande finns det vissa ordningsföreskrifter som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Ett avskedande ska vara skriftligt och innehålla viss bestämd information (se vidare 19 § LAS). Arbetsgivaren ska även vid ett avskedande underrätta arbetstagaren om detta minst en vecka i förväg (se vidare 30 § LAS). Om din arbetsgivare har avskedat dig utan en sådan underrättelse och det dessutom har skett muntligt har hen således brutit mot dessa regler.

Som sagt är dessa regler emellertid enbart så kallade ordningsföreskrifter. Det innebär att avskedandet fortfarande kommer att gälla, och det finns inte någon möjlighet att ogiltigförklara avskedandet i enlighet med 35 § LAS. Nämnda lagregel kan dock användas om du blivit felaktigt avskedad på grund av omständigheter som inte en skulle ha räckt till för en uppsägning på grund av personliga skäl. Om så inte är fallet kan du ändock kräva skadestånd enligt 38 § LAS av arbetsgivaren för brott mot ovannämnda ordningsföreskrifter.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96482)