Vilka skäl kan lyftas upp som talar emot återkallelse av körkort?

2021-09-18 i Trafikbrott
FRÅGA
Polisen tagit min körkort på väg 30 som jag körde 67 och innan hade två gånger körde på kamera.jag nu fick papper från transportstyrelsen .Tillfälle att yttra mig innan beslut i körkortsärende.Jag egen företagare och en stor behöv av körkort för att åka till jobbet.mitt jobb är byggställning och ofta jag jobba långt bort från där jag bor.mm finns anledning att varför jag behöver körkort om behöves jag berätta .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är något oklar men jag uppfattar den som att du kört för fort och att Transportstyrelsen nu ska besluta i frågan om ditt körkort ska omhändertas varpå du fått möjlighet att yttra dig, vilket föranleder frågan vilka skäl man kan anföra emot en återkallelse av körkort.

Individuell bedömning

Transportstyrelsen kommer att göra en individuell bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det går således inte att ge ett "facit" på vad man bör ha med i detta yttrande. Vissa skäl torde dock kunna lyftas i förmildrande riktning. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke, så är det viktigt att du framför detta. Mitt tips är även att framföra att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, om nu så är fallet. Har du inga anmärkningar tidigare från trafikbrott kan även detta lyftas i yttrandet.

I din bakgrundsinformation anger du att har ett stort behov av körkortet för att kunna komma till arbetet, således är detta något du bör lyfta upp och resonera kring i yttrandet. Även de andra omständigheterna jag nämnde ovan kan framföras, i de fall de är tillämpliga på din situation.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96548)