Vilka ska kallas till ett förrättningsmöte?

FRÅGA
Min syster dör efter sin make som de hade son tillsammans. Han dog tidigare och hade fått sitt farsarv närmaken dog före honom. Maken har en halvbror som är död men efterlämnar hustru och 3 barn.Nu skall vi upprätta en bouppteckning efter min syster. Jag och min son skall få ärva genom ett testamente.Våra föräldrar är döda.Nu börjar skatteverket påpeka att efterarvingar skall kallas till bouppteckningeförrättning.Är makens halvbrors hustru och barn efterarvingar och arvsberättiga? Behöver de verkligen kallas?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken.

En bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ärvdabalken). Vilka som ska kallas till förrättningsmötet framgår av 20 kap. 2 § ärvdabalken).

De som ska kallas är:

- Efterlevande make, maka, sambo och registrerad partner.

- Legala arvingar

- Universella testamenttagare

- Legala efterarvingar

- Eventuella testamentariska efterarvingar

- Efterarvingar till en eventuell tidigare avliden maka eller make

Du och din son inkluderas i tredje punkten eftersom din syster upprättat ett testamente där det står att ni ska ärva.

Makens halvbrors hustru och barn skulle kunna inkluderas i sista punkten. Du ska därför kalla även dem till förrättningsmötet.

Svaret är ja, de ska kallas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig, annars är det bara att återkomma!

Vänligen,

Veronica Borg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (919)
2020-02-10 Kan jag klandra en bouppteckning och att jag blivit arvlös?
2020-02-01 Vad gäller för bröstarvingars rätt vid en bouppteckning?
2020-02-01 Tagit tillgångar utan godkännande av övriga dödsbodelägare
2020-01-31 Vilka ska kallas till ett bouppteckningssammanträde?

Alla besvarade frågor (77194)