Vilka ska kallas till ett förrättningsmöte?

Min syster dör efter sin make som de hade son tillsammans. Han dog tidigare och hade fått sitt farsarv när

maken dog före honom.

Maken har en halvbror som är död men efterlämnar hustru och 3 barn.

Nu skall vi upprätta en bouppteckning efter min syster. Jag och min son skall få ärva genom ett testamente.

Våra föräldrar är döda.

Nu börjar skatteverket påpeka att efterarvingar skall kallas till bouppteckningeförrättning.

Är makens halvbrors hustru och barn efterarvingar och arvsberättiga? Behöver de verkligen kallas?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken.

En bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ärvdabalken). Vilka som ska kallas till förrättningsmötet framgår av 20 kap. 2 § ärvdabalken).

De som ska kallas är:

- Efterlevande make, maka, sambo och registrerad partner.

- Legala arvingar

- Universella testamenttagare

- Legala efterarvingar

- Eventuella testamentariska efterarvingar

- Efterarvingar till en eventuell tidigare avliden maka eller make


Du och din son inkluderas i tredje punkten eftersom din syster upprättat ett testamente där det står att ni ska ärva.


Makens halvbrors hustru och barn skulle kunna inkluderas i sista punkten. Du ska därför kalla även dem till förrättningsmötet.


Svaret är ja, de ska kallas.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig, annars är det bara att återkomma!


Vänligen,

Veronica BorgRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000