Vilka ska kallas till bouppteckningsförrättningen?

FRÅGA
Hej! Detta handlar om en person, som inte har några bröstarvingar men tre syskon, varav ett är avlidet.Enligt ett tänkt testamente skall kvarlåtenskapen gå till de syskon som är i livet men ingenting till den avlidna systern; alltså hennes barn. Måste de uteslutna syskonbarnen kallas till en bouppteckning alt.informeras om innehållet i testamentet, eller är de automatiskt uteslutna från sådana åtgärder, eftersomde inte nämns?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom personen i fråga inte har några bröstarvingar är denne fri att testamentera bort all sin egendom. Därmed kan denne genom testamente bestämma att endast de syskon som är i livet ska ärva denne och syskonen utgör då universella testamentstagare. Till bouppteckningsförrättningen ska arvsberättigade släktingar, testamentstagare och efterarvingar kallas. Eftersom syskonbarnen inte är testamentstagare ska de alltså inte kallas till bouppteckningsförrättningen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (853)
2019-07-16 Resor till begravning ej begravningskostnad
2019-07-15 Ensam arvinge, blir jag dödsbodelägare?
2019-07-14 Kan dödsbodelägarna bli betalningsskyldiga för dödsboets konkurskostnader?
2019-07-14 Kostnad för tilläggsbouppteckning

Alla besvarade frågor (71166)