Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Min far avled nyligen. Jag och min bror är hans enda barn. Tommy (far) var gift, fru avled 2016. Hon hade två barn som ärvde fruns del i fonder och liknande. Far löste fruns barn från bostadsrätt mm.

I fruns bouppteckning och aven ett separat papper står det att fruns barn ärver fruns möbler vid min fars bortgång.

Min fråga är:

Ska jag öven kalla fruns barn till bouppteckningen?

Jag och fruns barn har idag en bra dialog gällande lösören.

Men för att bouppteckningen ska gälla, krävs det att fruns barn närvarar vid bouppteckningen?

Med vänlig hälsning, sofoe svensson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, har din far nyligen avlidit och hans fru avled år 2016. Hans fru hade två barn som ärvde henne direkt vid hennes bortgång. Ni har dock nu hittat ett dokument i vilket det står att hennes barn ska ärva hennes möbler vid din fars bortgång. Det du nu undrar är om du måste kalla hennes barn till bouppteckningen för att den ska gälla.

Bouppteckning
En bouppteckning ska upprättas när en person avlider. Det innebär att man går igenom den avlidnes tillgångar och skulder och sammanställer detta skriftligt. Detta görs av de som ingår i dödsboet enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB. D.v.s. dödsbodelägarna senast tre månader efter dödsfallet.

Vad är en dödsbodelägare?
Dödsbodelägare kallas de som har rätt till arv p.g.a. antingen lag eller testamente. Den första typen är den som tillhör den avlidnes släktningar, d.v.s. gemensamma barn o.s.v. När det kommer till dödsbodelägare p.g.a. testamente, ska personen ifråga har rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar för att kunna klassas som dödsbodelägare, även kallad universell testamentstagare. Om en person istället har rätt till en specifik sak/summa räknas denne inte som dödsbodelägare, utan som legatarie.

Vilka ska kallas till bouppteckningen?
Vid en bouppteckning ska den avlidnes efterlevande make eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare kallas enligt 20 kap. 2 § ÄB.

Ditt fall: Det är lite oklart om dokumentet du hittade är att tolka som ett testamente. Är det fallet, har fruns barn rätt till hennes möbler nu när din pappa har gått bort. Hursomhelst, räknas de inte som dödsbodelägare, utan som legatarie eftersom de har rätt till en specifik sak d.v.s. hennes möbler. Detta innebär att de inte ska ingå i skötseln av dödsboet.

Av 20 kap. 2 § ÄB framgår vilka som måste kallas till en bouppteckning och legatarie finns inte listad där. Det betyder att hennes barn inte måste kallas till bouppteckningen. D.v.s. att bouppteckningen inte blir ogiltig om de inte kallas till det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000