Vilka regler styr vilken klädsel som man kan kremeras i?

2020-12-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan man kremeras i sin bröllopsklänning? Vilka regler styr vilken klädsel som man kan kremeras i och vilka tillhörigheter som kan läggas i kistan och kremeras?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga regler om klädsel eller tillhörigheter vid kremering

I Sverige saknas det regler för kremering som begränsar vad den avlidna personen kan ha på sig för kläder, eller vilka tillhörigheter som kan läggas i kistan.

Sådana regler finns varken i begravningslagen, begravningsförordningen eller i Socialstyrelsens författningssamling.

En individ bör därmed kunna kremeras i sin bröllopsklänning, förutsatt att personen var ägare till klänningen vid sitt dödsfall.

När det kommer till tillhörigheter är det sannolikt säkerhetsskäl som begränsar vad som kan läggas i kistan, till exempel risken för att en tillhörighet exploderar i värmen.

Rådfråga någon med kunskap om kremeringar

Det kan vara en god idé för att rådfråga någon som är insatt i begravningsverksamhet om hur man bör tänka kring kläder och tillhörigheter inför en kremering, eftersom det saknas uttryckliga regler.

Sammanfattning

En person bör kunna kremeras i sin bröllopsklänning, eftersom det saknas regler som begränsar vilka kläder som en avliden kan ha på sig vid en kremering. Det saknas också uttryckliga begränsningar för vilka tillhörigheter som kan läggas ned i kistan.

För säkerhets skull kan det vara bra att rådfråga någon med kunskap på området, till exempel genom att ta kontakt med en begravningsbyrå.

Efterlevandeguiden finns det också allmän information om vad anhöriga kan tänka på inför en begravning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91389)