Vilka regler motsvarar bodräkt idag?

2020-02-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Var finns regler som motsvarar "bodräkt" numera?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som idag motsvarar den dåtida brottsrubriceringen "bodräkt" finns i brottsbalken. Inledningsvis kommer jag förklara vad bodräkt innebar, för att sedan beskriva varför rubriceringen togs bort och vilka regler som har ersatt brottsrubriceringen.

Vad innebar brottsrubriceringen bodräkt?

Bodräkt var en speciell form av stöld och omfattade tre olika situationer som fanns i dåtida brottsbalkens 8 kap. 3 §.
Den första situationen kallades för samägandefallet och omfattade situationen där en person stal lösöre som hen var samägare till. Den andra situationen kallades för dödsbofallet, och beskrev situationen där en dödsbodelägare stal från det dödsbo hen var delägare i. Den sista och tredje situationen kallades för familjefallet, och omfattade stölder mellan anhöriga som bodde tillsammans.

Varför avskaffades brottet bodräkt?

Brottsrubriceringen avskaffades då lagstiftaren på sent 1980-tal fann att priviligering av vissa stölder var ålderdomligt. Att någonting "privilegieras" inom straffrätten betyder att det redan finns en brottsrubricering som täcker in den generella situationen, men lagstiftaren har valt att specificera och ringa in vissa typer av omständigheter under en annan brottsrubricering. Ett exempel idag på en typisk priviligering är barnadråp (3 kap. 7 § BrB). Själva handlingen, att ta livet av någon, är redan kriminaliserat och kan rubriceras som mord eller dråp. Trots detta har lagstiftaren valt att priviligera just barnadråp av olika orsaker.

Var finns de motsvarande reglerna för bodräkt idag?

Idag faller situationerna som utgjorde bodräkt främst in under stöld (8 kap. 1 § BrB), men även egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB) eller förskingring (10 kap. 1 § BrB).

Sammanfattning

Brottet bodräkt var en priviligerad form av brottet stöld. Idag omfattas situationerna av brottsbestämmelserna stöld, egenmäktigt förvarande eller förskingring.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2601)
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?
2021-04-29 Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?
2021-04-29 Kan man envarsgripa en person för grovt förtal?

Alla besvarade frågor (92012)