FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/02/2020

Vilka regler motsvarar bodräkt idag?

Var finns regler som motsvarar "bodräkt" numera?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som idag motsvarar den dåtida brottsrubriceringen "bodräkt" finns i brottsbalken. Inledningsvis kommer jag förklara vad bodräkt innebar, för att sedan beskriva varför rubriceringen togs bort och vilka regler som har ersatt brottsrubriceringen.

Vad innebar brottsrubriceringen bodräkt?

Bodräkt var en speciell form av stöld och omfattade tre olika situationer som fanns i dåtida brottsbalkens 8 kap. 3 §.
Den första situationen kallades för samägandefallet och omfattade situationen där en person stal lösöre som hen var samägare till. Den andra situationen kallades för dödsbofallet, och beskrev situationen där en dödsbodelägare stal från det dödsbo hen var delägare i. Den sista och tredje situationen kallades för familjefallet, och omfattade stölder mellan anhöriga som bodde tillsammans.

Varför avskaffades brottet bodräkt?

Brottsrubriceringen avskaffades då lagstiftaren på sent 1980-tal fann att priviligering av vissa stölder var ålderdomligt. Att någonting "privilegieras" inom straffrätten betyder att det redan finns en brottsrubricering som täcker in den generella situationen, men lagstiftaren har valt att specificera och ringa in vissa typer av omständigheter under en annan brottsrubricering. Ett exempel idag på en typisk priviligering är barnadråp (3 kap. 7 § BrB). Själva handlingen, att ta livet av någon, är redan kriminaliserat och kan rubriceras som mord eller dråp. Trots detta har lagstiftaren valt att priviligera just barnadråp av olika orsaker.

Var finns de motsvarande reglerna för bodräkt idag?

Idag faller situationerna som utgjorde bodräkt främst in under stöld (8 kap. 1 § BrB), men även egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB) eller förskingring (10 kap. 1 § BrB).

Sammanfattning

Brottet bodräkt var en priviligerad form av brottet stöld. Idag omfattas situationerna av brottsbestämmelserna stöld, egenmäktigt förvarande eller förskingring.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”