Vilka regler gäller om man vill adoptera?

2019-02-15 i Adoption
FRÅGA
adoption av barnbarn. Vilka regler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag sammanfatta de grundläggande kraven för adoption som finns i Föräldrabalken (FB) 4 kapitel. Jag vet inget om åldern på barnbarnet eller omständigheterna som ledde till att adoption blev aktuellt. Därför är svaret mycket generellt.

Adoption av barn under 18 år:

1. Om barnet är 12 år eller äldre så måste barnet själv samtycka!

2. Om barnets föräldrar fortfarande är vårdnadshavare, så måste de också samtycka! Det finns vissa undantag till denna regel.

3. Även barn under 12 ska få en möjlighet att tycka till om adoptionen och ju äldre barnet är, desto tyngre väger samtycket!

4. De som vill adoptera ansöker hos Tingsrätten där de bor.

Tingsrätten kommer ta hänsyn till barnets bästa när de avgör om adoptionen!

Adoption av vuxna, 18 år och äldre:

Här gäller att de som ansöker om adoption och den som ska bli adopterad, har en utmärkande personlig relation. Mest vanligt är att de som adopterar har uppfostrat personen sen barnsben!

Det här är som sagt en mycket kort sammanfattning av det mest grundläggande som gäller vid adoption! Det finns fler regler att förhålla sig till, som man kan läsa om i FB 4 kapitel. Om du känner att du vill ha lite mer ingående information om just ditt ärende så kan du alltid skicka in en ny fråga med lite fler detaljer!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82785)