Vilka regler gäller, när den inresande har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vid inresa till Sverige från ett utomeuropeiskt land?

2021-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Vilka regler gäller vid inresa till Sverige, från Thailand, via Finland?Den inresande har ett gällande 2 årigt uppehållstillstånd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kravet på pass vid inresa

Vid inresa in i eller vistelse i Sverige krävs i huvudregel ett giltigt pass, 2 kap. 1 § utlänningslag (UtL) (2005:716). Den som har uppehållstillstånd, tidsbegränsat såväl som permanent, får om personen har en giltig passhandling, resa in i Sverige 2 kap. 4 § UtL. Anledningen till bestämmelsen är att personen ska kunna styrka sin identitet, varefter man kan bedöma huruvida personen har rätt att vistas i Sverige.

Sidonot

Parallellt med UtL gäller numera också lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Har den inresande beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den lagen, behöver han eller hon inte ha ett pass vid vistelse i Sverige, 2 kap. 1 och 1 a §§ utlänningsförordningen.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96482)