FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/06/2017

Vilka register får Polisen föra över folk?

Hej!

Jag undrar vad polisen har för rättigheter till att skapa register? Exempelvis romregistret? Får dom inte ha all information dom behöver om folk?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Personuppgifter är mycket känslig information, dem som samlar på denna information på något vis måste följa en rad olika lagar. Man får inte samla information som inte fyller sitt syfte och man får inte samla information på människor för vilket syfte som helst. Detta gäller för så väl myndigheter som privata verksamheter. Den som för någon form av registrering över folks personuppgifter ska vara mycket vaksamma över det regler som gäller. Främst gäller personuppgiftslagen som snart kommer ersättas av den nya dataskyddsförordningen. Efter den nya förordningen införs kommer det bli mycket hårdare straff för de som bryter mot reglerna.

Polisen får föra olika former av register och spara på personuppgifter. Det är nödvändigt för att polisen ska kunna bedriva brottsbekämpande verksamhet. Information kan hjälpa dem upptäcka, utreda och förhindra brottslighet. Bland annat samlar polisen information när någon är misstänkt för brott eller när någon är misstänkt i en utredning. Polisen kan också samla information för exempelvis trafikförseelser, eller när någon vittnar eller anmäler ett brott. Det vanligaste registret som polisen för är över folk som begått och dömts för brott.

Polisen får alltså samla på personuppgifter, men dom måste också följa olika lagar och regler, även om de kan ha andra regler anpassade efter deras verksamhet, bland annat finns polisdatalagen. Men polisen får inte samla information utan hinder. Meningen med polisens register att det ska hjälpa dem med just brottsbekämpande verksamhet, bidrar inte registreringen till det, finns det ingen anledning för polisen att ha sådana register. Att föra register enbart över folks etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar, hälsa eller sexuella läggning är därför inte lagligt. Dessa uppgifter är mycket känsliga och kan endast registeras av polisen som kompletterande uppgifter när man registrerar personen av någon annan anledning. Men även då ska uppgifterna vara ytterst nödvändiga, vilket det sällan är.

Exemplet med Rom-registret som du nämnde var ett sådant register som inte var tillåtet. Man förde registret för att dessa personer var romer inte på andra grunder. I det registret var bland annat barn och personer som aldrig begått brott med. Registret fokuserade på att de var just romer, det är inte lagligt.

Jag hoppas detta besvarade din fråga!

Med Vänlig Hälsning

Matilda BonaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”