Vilka rättsliga möjligheter finns när ett företag inte betalar tillbaka ens pengar?

2020-12-06 i Fordringar
FRÅGA
Jag betalade handpenning på 5.000 kr för bilköp (reserverade bilen) och väntade i två dagar tills de sa att bilen kunde hämtas. Vi skrev ett avtal med underskrift av båda parter (eller kvitto?) där det stod att jag betalade handpenningen. När jag kom för att slutföra köpet, var bilen inte redo och företaget verkade inte seriöst så jag beslöt för att inte genomföra köpet och bad att få handpenningen tillbaka. Försäljaren gick med på det muntligt och lovade att chefen skulle göra överföringen senare under kvällen. Jag ville självklart få det skriftligt så han skrev då ett avtal... med hans signatur. Nästa dag har jag inte ännu fått pengarna tillbaka. Han svarar inte på mina sms. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En första utgångspunkt är att kontakta företaget med dina betalningskrav men eftersom du redan har försökt kontakta chefen utan framgång finns andra rättsliga åtgärder du kan vidta.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden

När någon är skyldig en annan pengar finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. En sådan ansökan uppställer tre krav:

- att fordran avser pengar

- att sista betalningsdatum för fordran har passerat

- att fordran är förlikningsbar.

I ditt fall gäller fordran pengar i form av en handpenning på 5000 kr. Vidare skriver du att chefen lovade att göra överföringen under kvällen och att du dagen efter inte fått tillbaka pengarna vilket innebär att din fordran är förfallen till betalning. Till sist anses din fordran vara förlikningsbar eftersom ni själva har skriftligt avtalat om att du ska få tillbaka handpenningen. Eftersom samtliga tre krav är uppfyllda i ditt fall kan du ansöka om betalningsföreläggande så att Kronofogden kan hjälpa dig att kräva betalning av företaget (lag om betalningsföreläggande och handräckning 2 § första stycket). Om du har frågor kring hur en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden går till rent praktiskt kan du läsa om det här


Du kan skicka in stämningsansökan till tingsrätten

En annan rättslig möjlighet för dig är att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt där du bor. Där kan du väcka en så kallad fullgörelsetalan vilket innebär en talan som förpliktigar företaget att betala tillbaka dina pengar till dig (rättegångsbalken 13 kap. 1 §).

Innan du vidtar dessa rättsliga åtgärder som jag beskrivit ovan kan det vara en bra idé att meddela företaget om att du tänker vidta dessa åtgärder om de inte betalar tillbaka dina pengar. En sådan förvarning skulle kunna göra att företaget väljer att betala tillbaka direkt vilket gör att du inte behöver vidta rättsliga åtgärder.

Om du behöver hjälp med att skriva en stämningsansökan eller behöver hjälp med något annat rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?