FrågaFAMILJERÄTTAdoption16/04/2021

Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?

Hej,

Jag planerar adopterar min icke biologiska dotter som är 18 år och har vuxit upp med mej sen hon var 2 år. Påverkar det juridiskt faderns förhållanden, han har alltid varit ensam vårdnadshavare.

Då vi är separerade i dag är min önskan att min dotter ärver även mej i framtiden och även att vi befäster relationen som mor dotter.

Mvh


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption är ett rättsligt förfarande som ändrar de juridiska banden mellan flera personer. Eftersom din fråga berör en eventuell adoption av en person som är över 18 år blir så kallad vuxenadoption aktuell. Regler härom finns stadgade i föräldrabalken (FB).

När kan man adoptera?

En person som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen är lämplig. Vid en sådan bedömning ska det särskilt beaktas om sökanden uppfostrat personen eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Det krävs alltså en särskild anledning för att adoption av vuxen ska beviljas.

Påverkar adoptionen barnets förhållande till sina biologiska föräldrar?

En beviljad adoption får flera rättsverkningar. Adoption innebär att den som har adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap. 21 § FB). Det innebär exempelvis att den som adopterats får arvsrätt efter adoptivföräldern och inte efter sina tidigare föräldrar. Om du skulle adoptera din icke-biologiska dotter skulle du anses som hennes förälder och inte hennes tidigare föräldrar. Hennes pappa skulle därmed inte längre betraktas som hennes pappa rent juridiskt.

Om en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn ses barnet dock istället som deras gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Eftersom du beskriver att du och barnets pappa är separerade kan det här emellertid inte bli aktuellt eftersom regeln endast gäller för de som lever som makar eller sambor. Om du skulle adoptera barnet skulle du ses som barnets enda förälder.

Vad kan vi göra istället?

Om adoption inte blir aktuellt kan du ändå möjliggöra att din icke-biologiska dotter ärver dig genom att upprätta ett testamente. I ett testamente kan du ange vem som du önskar ska ärva dig när du avlider samt hur mycket och på vilket sätt. I ett testamente kan du alltså föreskriva att du önskar att din icke-biologiska dotter ärver dig.

När man upprättar ett testamente är det viktigt att iaktta de formkrav som lagen ställer upp för att testamentet ska bli giltigt. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn och av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Med ett giltigt testamente kan alltså din icke-biologiska dotter ärva dig även om ni inte har biologiska band.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Undrar du något mer går det självklart bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”