Vilka rättigheter och skyldigheter har en borgensman?

Hello! Min vän ska gå i borgen för mig för en lägenhet. Han sa "som borgenär har jag ett & annat säga till om för lägenheten så du vet om de nu du har ingen talan" Bli orolig att jag jätt in mig på nå dumt & att han kommer förstöra för mig. Vad är en borgenärs ansvar? Vad ha den säga till om? Han va tvungen bli de som jag inte ha fast inkomst utan bara från försökrinkassan. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I mitt svar kommer jag inleda med en kort redogörelse för de rättsliga termer som är relevanta inom ramen för ditt ärende. Därefter kommer jag besvara din fråga genom att redogöra för allmänna principer om borgen, dvs. vilket ansvar, rättigheter och skyldigheter som din borgensman har gentemot såväl borgenären som till dig. 

Relevant terminologi 

Inom fordringsrätten kallas parterna borgenär och gäldenär (kan förkortas till B och G). Borgenären är den som har en rättighet/fordran/krav och gäldenären är den som har en skuld/skyldighet/förpliktelse. Det är gäldenärens skyldighet att infria (betala av) fordringen. Detta är den fundamentala tvåpartskonstellationen som fordringsrätten grundar sig på.

När man tar ett lån är det vanligt att B kräver en form av säkerhet för lånet, ifall G inte skulle kunna infria skulden. Borgenären vill såklart få sina pengar tillbaka. Då är det vanligt med säkerheter som pant eller, som i ditt fall, ett borgensåtagande från en annan person. Personen som åtar sig att betala för G:s skuld och som därmed ingår borgen kallas i lagens mening för borgensman (BM). Ett borgensåtagande är därmed en form av en personell säkerhet. 

Allmänna principer vid borgen

Borgensåtaganden regleras i handelsbalken (hädanefter HB) och det är därmed denna lag som är tillämplig i din fråga. 

Vidare finns det två huvudsakliga typer av borgen som regleras i lagen och som en person kan ingå:

  1. Proprieborgen (10 kap. 9 § HB) - BM betalar "såsom för egen skuld"
  2. Enkel borgen ( 10 kap. 8 § HB) - Gäldenären är primärt ansvarig för skulden

Av din fråga framgår det inte vilken typ av borgen som din vän har ingått för din lägehet. Därmed krävs en kort beskrivning av båda. Proprieborgen innebär kort sagt att borgenären har rätt att vända sig till din vän direkt och kräva betalt. Din vän svarar alltså primärt och solidariskt för ditt lån och kan krävas på pengar direkt om borgenären nu skulle önska det ("såsom för egen skuld"). Enkel borgen innebär däremot att borgenären har en skyldighet att först kräva dig som gäldenär på pengar och endast därefter kräva borgensmannen, om du alltså inte kan betala av lånet.  Du blir alltså primärt ansvarig för skulden och borgenären är tvungen att bevisa misslyckad utmätning hos dig innan hen kan vända sig vidare till din vän (se NJA 1990 s. 245). 

Skulle din vän i egenskap av borgensman tvingas betala av skulden för din lägenhet kommer hen däremot ha rätt att kräva tillbaka pengarna från dig. Hen får en s.k regressrätt mot dig. Detta eftersom det råder en princip om att det är gäldenären som slutligen ska få betala hela skulden, trots att borgen finns. 

Din vän har ingen rätt att bestämma över lägenheten

Med detta sagt är borgensmannens enda roll inom fordringsrätten att vara en säkerhet för gäldenärens lån och därmed betala delar av eller hela lånet vid behov. Detta innebär att din vän inte har ett och annat att säga till om. Du får fritt bestämma över din lägenhet och över hur denna ska användas. Som tidigare sagt är gäldenärens enda skyldighet gentemot borgensmannen att betala tillbaka pengarna om BM får betala av lånet. Det är din lägenhet och du bestämmer själv över den! 

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,   

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”