Vilka rättigheter har jag om polisen förstör min egendom vid en husrannsakan?

2019-08-17 i Polis
FRÅGA
Hej. När polisen gör en husrannsakan, får de förstöra något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en husrannsakan så ska polisen naturligtvis inte förstöra saker med mening. Det kan dock uppstå situationer där egendom skadas ändå – sådana situationer kan vara när det sker av misstag, men det kan också handla om att polisen måste använda våld för att exempelvis hålla tillbaka någon som blir våldsam. Då kan både sak- och personskador uppstå.

Ansök om ersättning för egendom som har skadats under en husrannsakan:

När polisen gör en husrannsakan så är detta en form av myndighetsutövning. Skador i samband med detta har staten ett ansvar för och man kan därför ansöka om skadestånd (se Skadeståndslagen 3 kap. 2 §).

När det gäller husrannsakan så finns det särskilda regler som innebär att du kan ansöka om skadestånd för den egendom som har blivit skadad, om detta inte skett i samband med att polisen blev tvungen att tillta våld, exempelvis i en situation som jag beskrev ovan (se Skadeståndslagen 1 kap. 1 § och Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 8 §).

En sådan ansökan kan du göra hos Justitiekanslerns hemsida.

Jag hoppas att detta har hjälpt dig och om du har fler frågor så kan du alltid skicka in dem till oss.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (235)
2019-12-09 Kan man finnas med i registret om misstanke för brott har avskrivits?
2019-12-02 Kan min vapenlicens bli återkallad om jag döms för skadegörelse?
2019-11-30 kan man anmäla brott anonymt
2019-11-30 Otillåtna bisysslor som polis

Alla besvarade frågor (75542)