​Vilka rättigheter har hyresgästen gällande hyreslägenhetens skick vid inflyttning?

2020-09-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag ska flytta in till en ny lägenhet som sist blev renoverad för 20 år sedan. Under denna tid har lägenheten blivit mycket sliten där bla väggar och kök inte är i bra skick och ser väldigt ruttna ut. Min fråga är då vilka rättigheter har jag som hyresgäst att få dessa saker renoverade? Har jag rätt att be om en ny kyl, frys, ugn, tapeter osv eller är det något jag måste bekosta själv?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyreslägenheter finns i jordabalken (JB) 12 kap., "hyreslagen".

Jag kommer börja med att förklara vad som gäller för de ruttna väggarna, det ruttna köket och tapeterna som har att göra med den brukbara standarden på lägenheten att göra. Sedan kommer jag förklara vad som gäller för kylskåpet och spisen som har med lägsta godtagbara standarden att göra.

Hyresvärdens skyldighet om lägenhetens skick vid tillträdesdagen

Hyresvärden har en skyldighet att se till så att lägenheten är i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten anses vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet vid tillträdesdagen (JB 12 kap. 9 § första stycket). I ditt fall ska därmed lägenheten vara i ett sådant skick att den är jämförbar med andra bostadshyreslägenheter inom den ort där hyreslägenheten är.

Ruttna väggar och kök bör inte generellt anses innebära ett brukbart och acceptabelt skick för en bostadslägenhet. Detta eftersom det exempelvis kan medföra vissa hälsoproblem att ständigt utsättas för en miljö med ruttna väggar, då det troligtvis även är mögligt. Slitna tapeter bör inte heller anses vara ett acceptabelt skick vid inflyttning. Det beror däremot på hur mycket slitna de är, men eftersom du framför att vissa väggar är ruttna så bör tapeterna vara så slitna att de också ska bytas ut.

Utifrån ovan nämnda omständigheter så har du rätt att få de ruttna väggarna, köket och tapeterna åtgärdade, eftersom det är hyresvärdens skyldighet att erbjuda en brukbar standard på lägenheten vid inflyttning.

Till att börja med så bör du ta kontakt med hyresvärden och påpeka vilka fel som måste åtgärdas, så att denne har möjlighet att rätta till problemen. Om hyresvärden ändå inte åtgärdar problemen så har du rätt att kräva följande åtgärder (JB 12 kap. 11 § första stycket):

Du kan du avhjälpa bristerna själv och kräva att hyresvärden betalar för kostnaderna. Du har även rätt till nedsättning av hyran under tiden som lägenheten är bristfällig samt så kan du kräva ersättning för skadan av hyresvärden. Därutöver kan du kontakta hyresnämnden så att hyresvärden föreläggs om att avhjälpa bristen gällande väggarna, köket och tapeterna om hyresvärden fortfarande inte vill åtgärda felen.

Hyresvärdens skyldighet om lägenhetens lägsta godtagbara standard

Hyresvärden har även en skyldighet att tillhandahålla lägenheten i lägsta godtagbara standard (JB 12 kap. 18 a §). Det finns ett krav på att bostadslägenheter ska vara försedda med bland annat spis och kylskåp (JB 12 kap. 18 a § sjätte stycket 6 p.). Det finns dock inget krav på att hyresvärden förser lägenheten med en frys. I ditt fall så har du därmed rätt till ett nytt kylskåp och spis om de inte fungerar i dagsläget och om de inte går att reparera. Om så endast är fallet att kylen och spisen är lite äldre men fortfarande fungerar på ett ändamålsenligt sätt så kan du inte kräva nya vitvaror av hyresvärden.

Om vitvarorna är så pass bristfälliga att de inte fungerar så bör du ansöka till hyresnämnden om ett upprustningsföreläggande (JB 12 kap. 18 a § 1 st.). Detta innebär att hyresvärden måste åtgärda de fel som finns med vitvarorna och denne ska även bekosta felen.

Sammanfattning

Hyresvärden har som skyldighet att hyresbostadslägenheten håller ett visst brukbart skick vid inflyttning. I ditt fall bör du ha rätt att få problemen med de ruttna väggarna, köket och tapeterna åtgärdade. Det är även hyresvärden som ska bekosta åtgärderna för att uppnå den brukbara standarden. Detsamma gäller för kylskåpet och spisen om de är ur funktion. Då måste hyresvärden åtgärda dessa problem för att uppnå lägsta standarden på lägenheten och det ska inte heller kosta dig något.

Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91415)