Vilka rättigheter har en sambo i en bodelning?

2016-10-02 i Bodelning
FRÅGA
Min son köpte ett hus tillsammans med sin sambo i november månad, där jag står som medlånetager, då ingen av dom hade fast jobb då. Min sons sambo gick ifrån honom i februari och lämnade honom med alla betalningar på lånet och de fasta utgifter. Min son gick till banken och har fått lov att överta alla lånen då han nu har fast arbete, men hans sambo vägrar att skriva under på bodelningen då hon och min son har ett obetald lån till sambons mamma. Min son har gått med på att betala men då det rör sig om 16.000kr, kan han inte göra det med en gång. Han har erbjudit sig att avbetala det så fort han kan. Sambon påstår nu att hon har rättighet till en del av huset om det säljs. Huset är värderat till 550.000 och de köpte det för 450.000kr då där behövs att göras avlopp som kommunen har krävd. Huset ligger långt ute på landet och är nog inte så lättsåld. Vi undrar nu hur många rättigheter hon har, när hon inte betalat en krona sen hon reste ifrån honom och naturligtvis vad han kan göra?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en separation mellan sambor har vardera sambo de rättigheter och skyldigheter som stadgas i sambolagen, om inget samboavtal har ingåtts, sambolagen 9§ här. Enligt sambolagen ska en likadelning av samboegendomen göras, 14§. Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, vilket jag förstår att din son och hans sambo gjort, 3§. Det spelar ingen roll vem som har betalat bostaden, utgångspunkten är att en likadelning av värdet som kvarstår efter täckning av de skulder som är behäftade med säkerhet i huset (att huset delvis pantsätts) ska ske, 13§. Eftersom samboförhållandet dock varade under så kort tid lär en jämkning kunna ske, se 15§. Hur stor jämkning det kan bli fråga om kan jag tyvärr inte säga med säkerhet, men eventuellt behöver inte mer än 1/5 delas lika. Den andelen är en uppskattning mot bakgrund av skevdelningsregeln som gäller för gifta makar. Även om den principen inte är tillämplig i samboförhållanden, borde enligt min mening något liknande ändå gälla av ändamålsskäl.

De skulder som inte är behäftade med säkerhet i huset ska betalas i vanlig ordning och har ingenting med samboförhållandet eller sambolagen att göra, såvida täckning för dessa skulder kan göras ur annan egendom än samboegendom. Det är helt enkelt den eller de som står på lånet som står för det. Om en sambos tillgångar som inte utgör samboegendom inte räcker för att betala dennes skulder ska den dock få täckning för dem ur samboegendomen, vilket tycks kunna tillämpas avseende din sons skuld på 16 000. Dvs den skulden bör dras av från samboegendomens (husets) värde innan en uppdelning sker.

Om någon av samborna motsätter sig en bodelning enligt lagens regler och de inte kan komma överens får en ansökan om stämning göras hos tingsrätten.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84307)