Vilka rättigheter har en hyresgäst vid ohyra i bostadslägenheten?

2020-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga ang. ohyra när man hyr bostad av privatuthyrare. Min mamma har hyrt en mindre villa/stuga i ett år, där det funnits och fortfarande finns råttor. Det kryper ständigt i väggarna och hon har även sett dom springa på golven. Hon tycker naturligtvis att det är obehagligt med dessa springandes i huset ständigt. Hyresvärden menar att det är sånt man får räkna med i stugor och har gett henne råttfällor och råttskrämmare. Men det hjälper inte. Då hyresvärdens inställning är att inte göra något mer åt saken, vad har min mamma för rättigheter som hyresgäst?Vänliga Hälsningar,
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om ansvar vid ohyra finns i Jordabalken, JB (1 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad och 12 kap. Jordabalken).

Hyresvärdens skyldigheter vid ohyra

Din mamma har alltid rätt att ställa vissa grundläggande krav på bostadens skick, oavsett om det är av ett företag eller en privatperson. Utgångspunkten är att bostaden ska vara i ett sådant skick att den sett till den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för ändamålet (12 kap. 9 § och 15 § JB). Om det finns ohyra i bostaden som innebär men för din mamma anses detta utgöra skada som hyresvärden måste åtgärda (12 kap. 17 § JB).

Din mammas rättigheter som hyresgäst

Om hyresvärden underlåter att att avhjälpa bristen, trots att din mamma bett denne att göra det, så får din mamma rätt att vidta åtgärder för att utrota ohyran på hyresvärdens bekostnad. Din mamma får säga upp avtalet om bristen inte kan avhjälpas snabbt eller om hyresvärden fortsätter att vägra att avhjälpa bristen. Uppsägningen får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse, vilket det är enligt min mening. Trots att det handlar om en stuga som din mamma hyrt ska hon inte behöva räkna med att leva med ohyra. För den tid råttorna finns kvar har din mamma rätt till skälig nedsättning av hyran. Hon har även rätt till ersättning för skada, eftersom bristen inte beror på henne. Eftersom din mamma har hyrt en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). Åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av din mamma (12 kap. 11 § första stycket JB).

Sammanfattning

Hyresvärden är skyldig att utrota ohyran, om denne inte gör det kan din mamma göra det och därefter kräva betalning från hyresvärden för kostnaderna som åtgärderna innebär. Hon har även rätt till skälig nedsättning av hyran under tiden som råttorna finns kvar i bostaden. Slutligen kan hon ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Klicka här för att komma till instruktioner om hur en sådan ansökan görs.

Hoppas att mitt svar kommer att vara till er hjälp! Återkom gärna om ni har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1982)
2021-06-17 Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?
2021-06-17 Hur går man tillväga vid en skilsmässa vad gäller hyresrätten?
2021-06-14 Vad innebär "andrahandsuthyrning" enligt lagen?
2021-06-14 Får jag som hyresvärd tillträda uthyrt hyresobjekt?

Alla besvarade frågor (93215)