Vilka rättigheter har en dement person med skulder?

2017-05-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Svärmor har diagnostiserats för demens. Hon har glömt hantera fakturor, påminnelser och inkassobrev och som konsekvens har fakturor på 60 kr istället medfört skulder på 2400 kr.Vad säger lagen om hennes skyldigheter och rättigheter? Vilka är hennes rättigheter och skyldigheter visavi det aktuella inkassoärendet? Måste hon betala? Vilka krav ställs på företagen som låter processen gå till inkasso för personer som under 40 år betalat i tid och som nu är 86 år? Har de inte skyldigheter också?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag noterade att du redan har fått svar (här) på din tidigare fråga där Josefine har förklarat för dig vad ni kan göra för att se till att din svärmor får hjälp med att hantera sin ekonomi. Din nya fråga innehåller dock några ytterligare funderingar angående själva skulderna som jag tänkte besvara.

Grundregeln är att avtal ska hållas

Som huvudregel gäller att avtal ska hållas och att borgenärerna (de som ska få betalt) har rätt att debitera påminnelseavgift, inkassokostnad och dröjsmålsränta om gäldenären (den som ska betala) inte betalar i tid. Borgenärerna har dessutom rätt ta hjälp av inkassobolag och Kronofogdemyndigheten för att få betalt.

Det finns dock i viss begränsad utsträckning möjlighet att komma ifrån åtminstone vissa kostnader. Regler som begränsar skyldigheter enligt avtal ska dock tillämpas restriktivt med hänsyn till att avtalsfrihet är huvudregeln (man får ingå avtal med vilket innehåll som helst med vem som helst, även med någon som är 86 år gammal).

Det är svårt för mig att avgöra huruvida någon av reglerna kommer att kunna användas i er situation, men jag ska redogöra för ett antal rättsregler som kan vara aktuella i ert fall.

Jämkning av redan uppkomna skulder

Jag misstänker att en del av din svärmors nuvarande skulder består av dröjsmålsränta. Om en gäldenär har varit förhindrad att betala i rätt tid kan räntan jämkas om det skulle vara oskäligt att betala full ränta med hänsyn till t.ex. gäldenärens sjukdom (8 § räntelagen).

Jämkning av avtalen som skulderna härstammar från

Om din svärmor på grund av sin demens har ingått avtal och inte skulle ha gjort det om hon inte var dement finns möjlighet att ogiltigförklara avtalet (lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). Det krävs att ett kausalsamband kan visas, dvs. att det var demensen som var orsaken till att hon ingick avtalet. Det krävs inte att avtalsmotparten insåg att hon var dement (dvs. var i ond tro), men om avtalsmotparten var i god tro kan viss skälig ersättning ändå behöva betalas.

Om avtalsmotparten har utnyttjat din svärmor på ett ohederligt sätt för att ingå avtalet kan ett antal regler i avtalslagen tillämpas för att ogiltigförklara avtalet (31 och 33 §§ avtalslagen). Dessutom finns en generell jämkningsregel som kan användas för att åsidosätta avtalsvillkor som är oskäliga, t.ex. ett villkor om oskäligt hög ränta (36 § avtalslagen).

Utan närmare information om hur din svärmors skulder har uppkommit och hur avtalen ser ut kan jag dock inte avgöra huruvida dessa regler är tillämpliga i din svärmors fall.

Vilka skyldigheter har inkassobolagen?

Vad gäller inkassoärendena kan jag även nämna att inkassobolagen är skyldiga att hantera dessa i enlighet med god inkassosed och att gäldenären inte får vållas onödig skada (4 § inkassolagen). Det är Datainspektionen som utövar tillsyn över inkassoföretagens verksamhet, så om ni anser att inkassoföretagen har behandlat din svärmor felaktigt rekommenderar jag att ni kontaktar Datainspektionen för att få reda på vad som eventuellt kan göras.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du givetvis välkommen att ställa kompletterande frågor via kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94275)