Vilka räknas som dödsbodelägare?

2017-11-04 i Arvsordning
FRÅGA
Vilka räknas som dödsbodelägare ? 1 Barn naturligtvis men kan barns maka/make också vara delägare. 2 Om barn avlidit. Är dennes make/maka eller barnbarn delägare
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen

I första hand är det arvlåtarens (den dödes) barn som ärver. Om arvlåtarens barn har dött ärver istället barnbarn till arvlåtaren. (2 kap. 1 § ÄB) Dessa personer tillhör den första arvsklassen.

Om arvlåtarens barn har dött och det inte finns några levande barnbarn, får arvlåtarens föräldrar dela lika på arvet. (2 kap. 2 § ÄB) Är den avlidnes föräldrar inte levande blir det syskon eller syskonbarn till arvlåtaren som skall ärva. Dessa personer tillhör den andra arvsklassen.

Om ingen från den första eller den andra arvsklassen lever är det den avlidnes mor- och farföräldrar som får dela på arvet. (2 kap. 3 § ÄB) Skulle mor eller farföräldrarna vara döda blir det deras barn som skall ärva, alltså farbröder, fastrar, mostrar och morbröder. Dessa personer tillhör den tredje arvsklassen.

Makar ärver med försteg

Om arvlåtaren var gift när hen dog så ärver arvlåtarens kvarlevande make hela arvet med försteg framför personerna i första, andra och tredje arvsklasserna. (3 kap 1 § ÄB)

Inte förrän den kvarlevande maken sen själv dör kommer den först avlidnes arvingar få ut sitt arv. Det kallas för efterarv. (3 kap 2 § ÄB)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1663)
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar
2021-09-06 Vem ärver om det inte finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (95665)