Vilka pensionsrättigheter ska ingå i bodelning?

2017-05-07 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min ex man skall bodela. Vi har stora olikheter i ekonomin. Han har flera pensioner jag har inga. Han har bland annat Oktogonen efter att ha jobbat i Handelsbanken 30 år. Även avsatt/avstått en bonus till förmån för banken att placera i pension även den värd flera miljoner. Jag har ingen sparad pension förutom den statliga Jag har förgäves sökt information på nätet om den sistnämnda pensionen skall ingå. Ingen advokat verkar ha någon info om det Läste mig själv till på nätet att den faktiskt kan ingå när den ena parten har överflöd av pensioner och den andra inga. Han har en årsinkomst på 1.300 000 jag 330 000 Han vill nu bodela och tycker att vi endast skall dela på vinsten av får bostadrätt inget annat. Vi har två gemensamma barn 9 resp 11 år gamla. varannan veckaJag kommer inte få län och han tycker att det är mitt problem och säger att jag får köpa en lägenhet svart. Och då för dom ända pengar jag någonsin kommer att haJag är så ensam och rädd vågar inte anlita advokatHur ser mina förutsättningar ut. Speciellt undrar jag om den avsatta bonusen samt periodiskt underhållHan vill träffas och göra upp nästa vecka Snälla hjälp hoppas på snabbt svar
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar den informationen som du ger som att du och din man var gifta. Vid skilsmässa ska bodelning därmed ske, äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Om ni inte har något äktenskapsförord gäller då att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen, ÄktB 10 kap. 1 §. Giftorättsgodset är all egendom som du och din make äger, även det ni äger var för sig. Du har en fråga gällande pensioner, jag kan inte ge ett definitivt svar angående din makes olika pensioner men generellt gäller följande. Allmän pension ingår aldrig i bodelning enligt ÄktB 10 kap. 3 § första stycket, så den får både din man och du undanta från bodelningen. Tjänstepension kan bero på, oftast får även den undantas från bodelningen enligt samma paragraf. Tjänstepension ska ibland ingå om du har det bestämmande inflytandet i ett bolag som äger pensionsförsäkringen, alltså oftast om du är egen företagare. Jag tolkar det som att detta inte är aktuellt för din man och han får därmed troligtvis undanta även sin tjänstepension. Däremot gäller som huvudregel att privat pensionssparande ska ingå i en bodelning, ÄktB 10 kap. 3 §. Undantag är om det skulle vara oskäligt att den ingick. Har din man privat pensionssparande bör värdet av detta ingå om de ekonomiska förhållanden ser ut som du beskriver. Gällande Oktogonen så kan jag inte ge ett säkert svar, det är tillgångar vid äktenskapsskillnaden som ska tas med i bodelningen, ÄktB 9 kap. 2 §. Har han redan fått något utbetalt från Oktogonen ska det ingå i bodelningen. Vad gäller avsättningarna han har gjort till förmån för banken för att placera i pension är det möjligt att de 3 senaste årens avsättningar kan angripas med hjälp av ÄktB 11 kap. 4 § andra stycket. Enligt denna paragraf ska värdet ingå i en bodelning om ena maken i en inte obetydlig omfattning minskat sitt eget giftorättsgods utan den andre makens samtyckt till detta. Vad gäller periodiskt underhåll så kan du bara få det om barnen bor merparten av tiden hos dig. Det verkar som att era barn ska bo växelvis hos båda och då utgår som huvudregel inte underhåll, föräldrabalken 7 kap. 2 §. Du skriver att du inte vågar anlita advokat men det verkar inte heller som att din ex man vill gå med på något frivilligt. Om ni inte kommer överens kan jag i alla fall nämna att du hos tingsrätten kan ansöka om en bodelningsförrättare, ÄktB 17 kap. 1 §. Det är då bodelningsförrättaren som bestämmer i alla tvistiga frågor, ÄktB 17 kap. 6 § stycke två. Det är dock du och din man som solidariskt måste ansvara för bodelningsförrättarens arvode, ÄktB 17 kap. 7 §. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94257)