FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB30/05/2019

Vilka påföljder kan följa av att förfalska en underskrift och ta ut krediter i annans namn?

hej!

min företedda sambo och pappa till mina två barn har förfalskat min underskriv hos banken och har tagit ut en kredit på 1 000 000 på mig och honom och har missbrukat det till en annan fastighet... han vet inte att jag är medveten om det...

jag vill polis anmäla det med vill gärna veta vad som ungefär förvänta honom ?

tacksam för svar

mvh

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så har din före detta sambo förfalskat din underskrift och tagit ut krediter på 1 000 000 kr på dig och honom, vilket han har använt på en fastighet utan din vetskap. Nu vill du polisanmäla och undrar vad han har att vänta sig. Jag vill inleda mitt svar med att säga att jag förstår att det är en mycket jobbig och svår situation som du har hamnat i, och att jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga så gott jag kan. Jag kommer att börja med att kort redogöra för de brott som det kan vara på tal om, för att sedan gå över på eventuella råd. För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB) och kika.

Brottet

Kan det röra sig om en olovlig identitetsanvändning?

Inledningsvis så kan man först och främst konstatera att det kan handla om en olovlig identitetsanvändning, med tanke på att ditt ex har tagit ett lån i ditt namn och eftersom detta givetvis har medfört en ekonomisk skada för din del (BrB 4 kap 6 b §). Straffet för detta ligger på böter eller fängelse i upp till två år.

Kan det vara på tal om urkundsförfalskning?

Det kan också röra sig om en urkundsförfalskning, med tanke på att ditt ex har förfalskat din underskrift (BrB 14 kap 1 §). För att det ska vara på tal om en urkundsförfalskning så måste ditt ex (bland annat) haft uppsåt (avsikt) till vad han har gjort, samt så måste underskriften ha varit så bra att en utomstående skulle kunna luras utav den. Jag förmodar att kriterierna för urkundsförfalskning i stort är uppfyllda med tanke på att ditt ex faktiskt lyckades lura banken med den förfalskade underskriften och på så sätt kunde ta ut krediten för att sedan använda den. Straffet för detta är fängelse i högst två års tid.

Kan ditt ex ha gjort sig skyldig till bedrägeri?

Ditt ex har förmodligen gjort sig skyldig till bedrägeri, och detta inte minst mot banken då han har fått ut krediter genom vilseledande handlingar. Detta är också något som leder till ekonomisk vinning för ditt ex som kunde ta ut krediterna, och en potentiell ekonomisk skada för banken som i ett senare skede riskerar att inte få betalt (BrB 9 kap 1 §).

Bedrägeriet kan dessutom komma att bedömas som grovt om gärningen har avsett ett betydande värde. För att avgöra om det rör sig om ett betydande så värde så brukar man tala om en gräns om fem prisbasbelopp. 2019 så ligger prisbasbeloppet på 46 500 kr. Fem prisbasbelopp uppgår då upp till 46 500 x 5 = 232 500 kr. I ditt fall så handlar det om 1 000 000 kr, vilket klart överstiger värdegränsen. Det är därför mycket möjligt att brottet kan komma att klassas som ett grovt bedrägeri. Påföljden för detta är fängelse i lägst sex månader eller högst sex år (BrB 9 kap 3 §).

Vad kan komma att hända ditt ex?

Utsikterna för om ditt ex kommer att åtalas och bli dömd eller inte, kan jag dessvärre inte svara för. En helhetsbedömning måste alltid göras utifrån en rad olika faktorer, där man exempelvis får se till den bevisning som finns och liknande.

Exakt vad ditt ex kan komma att vänta sig om han blir dömd är också svårt att svara på. Att ditt ex förfalskade din namnteckning i samband med att han begick bedrägeriet, är i och för sig också en försvårande omständighet vilket kan leda till en strängare påföljd. Detta benämns ibland som "bedrägeri medelst urkundsförfalskning", och båda dessa brott har (vilket jag också nämnde ovan) fängelse på sina straffskalor. När det kommer till val av påföljd i brott liksom dessa, så är ofta storleken av den ekonomiska vinst som bedrägeribrottet har resulterat i avgörande likaså.

Mina råd till dig

Jag vill börja med att råda dig till att polisanmäla händelsen, vilket du redan är inne på att göra. Det är en viktig början för att få rätsida på det hela. Det kan du göra på polisens hemsida eller genom att ringa 114 14. Polisen kan dessutom ge dig rådgivning till vad du bör göra härnäst.

Det är dessutom en god idé att kontakta banken så fort som det bara går och förklara situationen för dem.

Det kan eventuellt också vara bra att ta kontakt med Kronofogden för att informera dem om vad som har hänt. De skulle möjligtvis också kunna ge dig god rådgivning kring situationen.

Jag hoppas att mitt svar har klargjort saker och ting en aning. Om du skulle ha några ytterligare tankar eller funderingar så är du varmt välkommen till att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se. Tills vidare så önskar jag dig ett stort lycka till med det hela!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?