FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis14/01/2020

Vilka omständigheter tittar passmyndigheten på vid en passansökan?

Hej,

Vad ser polisen på när du vill förnya ditt pass? Om du har skuld och ditt namn finns i Kronofogden, kan du förnya passet?

Tack.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om pass för svenska medborgare finns i passlagen (PassL), och passförordningen.

Hur utfärdas ett pass och var ska jag vända mig med min passansökan?

Pass utfärdas enligt 2 § första stycket PassL av passmyndigheten. Polismyndigheten är passmyndighet inom Sverige (2 § andra stycket PassL). Den som är svensk medborgare har enligt 4 § första stycket PassL rätt att få ut pass efter ansökan. Ansökan görs enligt 6 § första stycket PassL hos en passmyndighet, där sökanden bland annat ska lämna fingeravtryck, ta passfoto samt styrka sin identitet (6 § andra stycket PassL). Om sökanden har ett gammalt pass ska detta ges in i samband med ansökan och förstöras (6 § fjärde stycket PassL).

Enligt 30 § passförordningen tillkommer en ansökningsavgift på 350 kr i samband med ansökan om vanligt pass, som ska betalas till passmyndigheten.

Du kan läsa mer om hur en passansökan går till på polisens hemsida.

Under vilka omständigheter kan passmyndigheten avslå min passansökan?

I 7 § PassL 1-11 punkterna finns ett antal omständigheter uppräknade när passmyndigheten ska avslå en passansökan. Passansökan ska exempelvis avslås om sökanden inte styrkt svenskt medborgarskap, är ett barn vars vårdnadshavare inte lämnat medgivande för ansökan, eller om sökanden är anhållen eller häktad. Ansökan ska även avslås om sökanden är efterlyst, avtjänar minst ett års fängelsestraff eller genomgår ett års sluten ungdomsvård, genomgår rättspsykiatrisk vård, eller har reseförbud på grund av en konkurs.

Passansökan kan enligt 7a § första stycket PassL också avslås om tre vanliga pass utfärdats för sökanden inom de senaste fem åren.

Kan jag förnya passet om jag har en skuld och mitt namn finns i Kronofogdens register?

Pass kan förnyas under förutsättning att ingen av omständigheterna i 7 § PassL är uppfyllda. Under förutsättning att du inte har reseförbud på grund av en konkurs, kan ditt pass förnyas även om du har en skuld och finns i Kronofogdens register. Reseförbud inträder i samband med konkursbeslutet, och innebär att gäldenären inte utan rättens medgivande får lämna landet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Hittade du inte det du sökte?