FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/03/2017

Vilka omständigheter tar domstolen hänsyn till vid straffmätning?

Hej

Ett brott som begicks för nästan 3 år sedan ska nu väckas åtal. Gäller vållande till kroppsskada, grovt brott samt grovt rattfylleri. Den som står åtalad har inte gjort något för att försena en hf, utan det är den andra parten. Är det skäl för strafflindring? Den som står åtalad har efter händelsen lagt om sitt liv och dessutom fått barn, den minsta bara en månad gammal. Kan det stanna vid (höga) böter och skadestånd eller utgår fängelse automatiskt när det handlar om grova brott? Tas det någon hänsyn till att hen har småbarn? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din råga till Lawline.

När det gäller att det förflutit lång tid sedan brotten begicks så kan detta beaktas vid straffmätningen. Alltså om det har förflutit ovanligt lång tid sedan brottet begicks, med hänsyn till vilket brott det rör sig om, kan domstolen döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brotten. Detta är dock alltid upp till domstolen att bestämma, vilket gör att jag inte kan uttala mig med säkerhet om lindrigare straff kan utdömas i detta fall om utgången blir fällande dom. (Reglerna om detta finns i brottsbalken 29 kap. 5 §, se här).

Domstolen kommer troligtvis vid sin bedömning inte ta någon särskild hänsyn till att den tilltalade har fått barn och har små barn, men det finns i samma paragraf som jag nämnde här ovanför en möjlighet för domstolen att ge den tilltalade ett lägre straff om någon annan omständighet påkallar det mot vad som är föreskrivet för brottet. Det kan dock beaktas om det på ett oproportionerligt eller orimligt sätt skulle drabba någon annan en gärningsmannen. Om det är en ensamstående person med barn kan detta särskilt beaktas.

Särskilt grovt rattfylleri är ett sådant så kallat artbrott vilket gör att det ofta döms ut ett fängelsestraff. Det är dock inte självklart att så kommer bli fallet, då domstolen också måste ta hänsyn till om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott och dennes personliga förhållanden. Det går alltså inte säga att fängelse utgår "automatiskt" även om presumtionen är att fängelse ska utgå.

Jag hoppas detta gav dig ledning i dina frågor.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”